2 هم خانواده برای کلمه صبر

هم خانواده صبر:صابر -صبور

معنی صبر: شکیبایی- بردباری- خونسردی- شکیب- درنگ- عطسه آرام- انتظار- قرار- تاب- شکیبایی- تحمل- حلم

صبردر لغت نامه دهخدا: شکیبایی

صبردر فرهنگ فارسي: بردباری

صبردر فرهنگ معين: شکیبایی بسیار زیاد

صبردر فرهنگ عميد: زمین پر از سنگریزه

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...