هم خانواده ولایت چیست

هم خانواده ولایت: وزین-وزن-موازن

معنی ولایت: فرمانروایی-سرپرستی

مترادف ولایت: وصایت-ارشدیت- مرشدی- امارت- رهبری- حکومت- رهبریت  

ولایت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی پادشاهی و همچنین ولایت در فرهنگ فارسی ولایات و ولایت در فرهنگ معین به معنی پادشاهی و همچنین ولایت در فرهنگ عمید به معنی زادگاه است.

هم خانواده قصد

هم خانواده برای غنیمت

هم خانواده تسخیر

هم خانواده توصیه

هم خانواده حقیقت

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...