هم خانواده ولایت چیست


ولی

مترادف ولایت: ارشدیت، امارت، حکومت، رهبریت، رهبری، مرشدی، وصایت، وکالت، خطه، سرزمین، شهر، مدینه، مملکت بلد

برابر پارسی: سرپرستی، فرمانروایی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...