الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

سهیل مستجابیان در برنامه جوکر

سهیل مستجابیان در برنامه جوکر

سهيل مستجابیان بی حسی موضعی سهيل مستجالييان دابسمش سهيل مستجالييان در زخم کاری سهيل مستجابیان و همسرش سهيل مستجاييان بيوگرافي سهيل مستجاييان سهيل مستجابیان خبرگزاری فارس سهيل مستجاييان فارس سهيل مستجاييان كرونا سهيل مستجاييان...

محمد علیمحمدی در فیلم روز بلوا

محمد علیمحمدی در فیلم روز بلوا

محمد علیمحمدی کیست محمد علیمحمدی آلومینیوم مهندس محمد علیمحمدی محمد علی محمدی در ابد و یک روز محمد علی محمدی در جاندار محمد علی محمدی اینستاگرام   زندگی نامه محمد علیمحمدی [محمد علیمحمدی در فیلم روز...

بابک حمیدیان در فیلم روز بلوا

بابک حمیدیان در فیلم روز بلوا

بابک حمیدیان اینستا بلیک حمیدیان در فیلم روز بلوا بابک حميديان در خاتون Babak Hamidian — Iranian theatre actor بلیک حمیدیان در نقش یزید Hussein Who Said No - 2014 film بلیک حمیدیان و همسرش بابک حمیدیان اینستاگرام بابک حمیدیان و مینا ساداتی بابک حمیدیان...

2 هم خانواده برای حیله

2 هم خانواده برای حیله

هم خانواده حیله :احتیال-حیله گر معنی حیله:فریب -احتیال- شیله- تزویر- ترفند- تغابن- فسون- تلبیس- نیرنگ- چاره- تزوی...

5 هم خانواده برای کلمه قصد

5 هم خانواده برای کلمه قصد

هم خانواده قصد کلاس ششم : قاصد-مقصد -اقتصاد -مقصود -مقاصد معنی قصد: خواست-آهنگ- انگیزه- گرای- گرایش- هدف-آهنگ- نیت- اراده- نقشه- اندیشه- میل- خواست- منظور-خواسته-  مقصود- داعیه- مقصد- عزم- مراد- غایت- غرض- فکر معنی کلمه قصد داشتن به انگلیسی: INTEND خوا...

3 هم خانواده برای کلمه غفلت

3 هم خانواده برای کلمه غفلت

هم خانواده:اغفال-مغفول-غافلان مترادف: اهمال- بی خبری- تسامح- تغافل- تکاهل- تهاون- حماقت- سستی- سهل انگاری- فراموشی- مسامحه- ناآگاهی- نسیان متضاد غفلت: آگاهی- بیداری معنی : فراموشکاری- از یاد بردن- فروگذاری- ن...

4 هم خانواده برای کلمه ارتباط

4 هم خانواده برای کلمه ارتباط

هم خانواده کلمه ارتباط:رابط – مربوط – ارتباط – ربط پیوستار- پیوند- پیوستگی- وفاق بستگی- وابستگی- مناسبت- مراوده- تماس- علایق- دلبستگی- ربط- ...

 7 هم خانواده برای انتظار

7 هم خانواده برای انتظار

هم خانواده انتظار  :نظارت نظر  منظره ناظر _انتظار _منظور منتظر چشم داشتن -آرزو- چشم براه بودن- امید- چشمداشت- توقع- نگرش شکیب- صبر- ش...

4 هم خانواده برای کلمه خطر

4 هم خانواده برای کلمه خطر

هم خانواده کلمه خطر:خطیر-خطرناک-مخاطره- خطرات مترادف کلمه خطر: کار بزرگ-بیم- تهدید-دشواری- هول-  ریسک - مخالفت- مهلکه -مخاطره -مضرات متضاد کلمه خطر: سلامت معنی کلمه خطر: ناگواری-ترس- سیج - بیم -مرگ...

5 هم خانواده برای لذت

5 هم خانواده برای لذت

هم خانواده:لذیذ ، التذاذ – تَلَذُّذ -لذّت -التذاذ  معانی:التذاذ، حظ، خوشی، کیف، ...

3 هم خانواده برای کلمه زحمت

3 هم خانواده برای کلمه زحمت

هم خانواده کلمه زحمت :مزاحم مزاحمت _زحمات_ دشواری -رنجه- دردسر- رنجش-رنج- سختی- فشار- مشقت-آزار- مزاحمت- عذاب- محنت- کد- تصدیع- دردسر- تقلا- ...