هم خانواده حفظ

هم خانواده حفظ: حفظ/ حافظ/ محفوظ /حفاظت/ محفظه/حفاظ

معنی حفظ: نگهبانی نگهداری- یادسپاری- از بر

مترادف حفظ: حافظه-صیانت- خاطر- محارست- ذهن- محافظت- یاد- نگهداری- پاس- پشتیبانی- ضبط- حمایت

متضاد حفظ :ذهول- فراموش کردن

حفظ در فرهنگ لغت دهخدا به معنی نگاه داشتن است و همچنین حفظ در فرهنگ فارسی جلوگیری کردن ازنابودشدن و در فرهنگ معین به معنی نگه داری کردن و همچنین حفظ در فرهنگ عمید به معنی یاد گرفتن و ازبر کردن شعر یا مطلبی است.

حفظ در عربی حمایة -حفظ است.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...