هم خانواده عظیم چیست

هم خانواده عظیم: عظیمه- عظیم- معظم - اعظم - عظمی - عظمت.

معنی عظیم: والا-بزرگ- کلان- پرشکوه- سترگ- تنومند

مترادف عظیم: مهم-بزرگ- معظم- جلیل- کلان- خطیر- کبیر- عظمی

عظیم در فرهنگ لغت دهخدا به معنی بزرگ و همچنین عظیم در فرهنگ فارسی کلان و عظیم در فرهنگ معین به معنی فراوان و همچنین عظیم در فرهنگ عمید به معنی بلندمرتبه است.

هم خانواده تحریم چیست

هم خانواده مشاور چیست

هم خانواده عاجز چیست

هم خانواده تصویر

هم خانواده حافظ چیست

1 نظر

  1. بی نامبی نامsays:

    عالییییییییییی