هم خانواده اعتراض چیست

هم خانواده اعتراض چیست: عروض- عرض - معترض

معنی اعتراض:واخواهی پرخاش- واخواست- خرده گیری- خروش

کلمه ایراد یکی از واژه هایی است که ریشه در زبان عربی دارد و در فارسی به معنای انتقاد و توسل است. کلمه شکایت از ریشه کلمه واردا به معنای نقطه و جزئیات گرفته شده است. معترض کسی است که با چیزی یا کسی مخالفت می کند و به اعتراض می ایستد و نکته ای را بیان می کند.
واژه اعتراض در زبان فارسی و در جاهای مختلف اغلب به کار می رود. در دادگاه یا در مجلس نمایندگان هنگام مخالفت با رای یا سخنرانی از واژه دگراندیشی استفاده می کنند. معنی کلمه اعتراض; میانجیگری می کند، آموزش می دهد، انتقاد می کند، محکوم می کند، حمله می کند، سؤال می کند، مقابله می کند و انتقاد می کند.
در فرهنگ معین واژه مقاومت عبارت است از; حمله کردن، پرسیدن و بیان نکته است. و در لغت نامه دهخدا نیز به معنای; تعرض و دستگیری. این کلمه در فرهنگ عمید است; منع، انتقاد، بدعت، تأکید، اعتراض، سرزنش، توقف و قطع معانی خاص بندهای اعتراض است.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...