هم خانواده سوال چیست

هم خانواده: مسئله- مسائل- سوال- مسئول- سائل

مترادف : استفهام- استفسار- پرسش- درخواست- تقاضا- مساله- تکدی- دریوزگی- کدیه- گدایی- طلب

متضاد : پاسخ- جواب

معنی : پرسش


1 نظر

  1. امیرمهدی شاملوامیرمهدی شاملوsays:

    دست تون درد نکنه بهم خیلی کمک کرد