هم خانواده برای کلمه علاقه مند

هم خانواده :علایق

معانی : راغب، مایل، مشتاق،
دوستدار- دلبسته- شیفته- مهرورز
مترادف= راغب- مایل- مشتاق

هم خانواده علاقه مند هم خانواده علاقه کلاس پنجم هم خانواده علاقه کلاس چهارم

هم خانواده علاقه کلاس سوم هم خانواده علاقه کلاس قشم

هم خانواده علاقه قشم هم خانواده علاقه مند و تحسين

هم خانواده علاقه مندی هم خانواده علاقه مند کلاس چهارم

هم خانواده علاقه کلاس هفتم

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...