هم خانواده برای کلمه علاقه مند

هم خانواده :علایق

معني شغل: دنباله-اشتیاق- بند- بستگی- دارایی- پیوستگی- املاک- تعشق- وابستگی- تعلق- میل- تمایل- محبت- توجه- عطش- دلبستگی- عشق- رابطه- شوق

شغل در لغت نامه دهخدا: مرگ

شغل در فرهنگ فارسي: دنباله

شغل در فرهنگ معين: دوست داشتن

شغل در فرهنگ عميد: دلبستگی

هم خانواده علاقه مند هم خانواده علاقه کلاس پنجم هم خانواده علاقه کلاس چهارم

هم خانواده علاقه کلاس سوم هم خانواده علاقه کلاس قشم

هم خانواده علاقه قشم هم خانواده علاقه مند و تحسين

هم خانواده علاقه مندی هم خانواده علاقه مند کلاس چهارم

هم خانواده علاقه کلاس هفتم

1 نظر

  1. النا رنجبرالنا رنجبرsays:

    هم خانواده ی علاقه مند