هم خانواده طالب چیست

هم خانواده:طلب مطلوب طالب
مترادف= جوینده - خواهنده- خواهان- خواستار- مایل- محصل- تلمیذ- طلبه - سالک
متضاد= مطلوب- استاد- پیر- مرید- مرشد
معنی= جوینده- دانشجو- پژوهندههیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...