الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده هلاک چیست

هم خانواده هلاک چیست

هم خانواده هلاک:هلاکت، هالک ،مهلک ،استهلاک مترادف هلاک: زوال، فنا، نابودی، قتل، مرگ، موت، هلاکت، معدوم، نابود، نیست معنی:نابودی، نیست...

هم خانواده برای کلمه مقتدر

هم خانواده برای کلمه مقتدر

هم خانواده:قدرت= قدیر- اقتدار- مقتدر- قادر- قَدر مترادف: بااقتدار- توانا- زورمند- قادر- قدرتمند- قدر- نیرومند متضاد: ناتوان معنی: توانمند- زورمند- ن...

هم خانواده طالب چیست

هم خانواده طالب چیست

هم خانواده:طلب مطلوب طالب مترادف= جوینده - خواهنده- خواهان- خواستار- مایل- محصل- تلمیذ- طلبه - سالک متضاد= مطلوب- استاد- پیر- مرید- مرشد معنی= جوینده- دانشجو- پ...

هم خانواده تردید کلاس ششم

هم خانواده تردید کلاس ششم

هم خانواده:مردد مترادف: ارتیاب/ احتمال/ تردد/ حیرت/ دودلی/ ریب/ شبهه/ شک/ ظن/ وسواس/ دودل بودن/ مردد بودن معنی : دودلی/ دودل بودن/ ...

هم خانواده معمولی چیست

هم خانواده معمولی چیست

مترادف= رایج- عادی- متداول- متعارف- مرسوم- مستعمل- پیش پاافتاده- عام- مبتذل متضاد= خاص- نامتعارف معنی= پیش پا افتاده- بی ارزش- بی بها- ساده- میانه- ...