الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

5 هم خانواده برای کلمه مقتدر

5 هم خانواده برای کلمه مقتدر

هم خانواده مقتدر پایه هفتم:قدرت= قدیر- اقتدار- مقتدر- قادر- قَدر مترادف: بااقتدار- توانا- زورمند- قادر- قدرتمند- قدر- نیرومند متضاد: ناتوان معنی: توانمند- زورمند- ن...

2 هم خانواده برای کلمه غرق

2 هم خانواده برای کلمه غرق

هم خانواده غرق و معصوم:غریق، مغروق معنی غرق: خفه، غرقه- غریق، غوطه- فرورفته- مستغرق- گرفتار- شیفته هم خانواده غرق کلاس هفتم هم خانواده غرق هم خانواده غرق چیست هم خانواده غرق فارسی هفتم هم خانواده غرق هفتم کلمه هم خانواده غرق ۲هم خانواده غرق هم خانواده ...

7 هم خانواده برای کلمه تحسین

7 هم خانواده برای کلمه تحسین

هم خانواده ی تحسین :احسنت- محاسن احسان. حُسن. تحسین. مُحسن. اَحسن. معانی:آفرین خوانی- تعریف- تمجید- ثنا- ستایش- مدح-...

هم خانواده معمولی چیست

هم خانواده معمولی چیست

مترادف= رایج- عادی- متداول- متعارف- مرسوم- مستعمل- پیش پاافتاده- عام- مبتذل متضاد= خاص- نامتعارف معنی= پیش پا افتاده- بی ارزش- بی بها- ساده- میانه- ...

هم خانواده تردید کلاس ششم

هم خانواده تردید کلاس ششم

هم خانواده:مردد مترادف: ارتیاب/ احتمال/ تردد/ حیرت/ دودلی/ ریب/ شبهه/ شک/ ظن/ وسواس/ دودل بودن/ مردد بودن معنی : دودلی/ دودل بودن/ ...

هم خانواده طالب چیست

هم خانواده طالب چیست

هم خانواده:طلب مطلوب طالب مترادف= جوینده - خواهنده- خواهان- خواستار- مایل- محصل- تلمیذ- طلبه - سالک متضاد= مطلوب- استاد- پیر- مرید- مرشد معنی= جوینده- دانشجو- پ...