جواب درس هایی از قرآن 3 اسفند ۱۴۰۲

جواب درس هایی از قرآن 3 اسفند ۱۴۰۲

1- در قرآن چه چیزی به عنوان عید مسیحیان معرفی شده است ؟

(۱) میلاد حضرت عیسی

(۲) مائده آسمانی برای حواریون

(۳) ایمان حواریون به حضرت عیسی

2- در ماجرای حضرت عزیر چه چیزی به مدت صد سال سالم ماند؟

(۱) بدن حضرت عزیر

(۲) بدن مرکب حضرت عزیر

(۳) غذا و نوشیدنی آن حضرت

3- اولین کسی که در دربار فرعون به حضرت موسی ایمان آورد که بود؟

(۱) ساحران و جادوگران

(۲) اطرافیان و درباریان

(۳) همسر فرعون

4- کدام دعا مرتبط با امام زمان علیه السلام است ؟

(۱) دعای توسل

(۲) دعای ندبه

(۳) دعای کمیل

5- تکلیف مالی منتظران امام زمان علیه السلام در دوران غیبت چیست ؟

(۱) پرداخت خمس

(۲) پرداخت صدقه

(۳) انجام نذورات

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...