هم خانواده ضامن فارسی پنجم

هم خانواده ضامن کلاس پنجم :تضمین ضمانت

مترادف: پایندان/ پذرفتار/ کفیل/ متعهد

معنی : پایندان/ پشتیبان

 

هم خانواده ضامن کلاس ششم

8 نظر

 1. فاطمه جوکارفاطمه جوکارsays:

  نا‌امید

 2. نعیم حکیمینعیم حکیمیsays:

  عالی

 3. هندیانهندیانsays:

  عالی

 4. شکلاتشکلاتsays:

  ناامید

 5. اون دخی که.....اون دخی که.....says:

  بدک نیس

 6. اون دخی که قلبش شکسته 😄💔اون دخی که قلبش شکسته 😄💔says:

  بدک نی

 7. علیعلیsays:

  عالی بود

 8. نهال شمس احمدینهال شمس احمدیsays:

  نمی دونم