هم خانواده ضامن فارسی پنجم

هم خانواده :تضمین ضمانت

مترادف: پایندان/ پذرفتار/ کفیل/ متعهد

معنی : پایندان/ پشتیبان

 

1 نظر

  1. فاطمه جوکارفاطمه جوکارsays:

    نا‌امید