2 نظر

  1. دنی ذوالفقاریدنی ذوالفقاریsays:

    سلام به همگی چوخبرا من دانیال هستم ویرا و در زمان سفر میکنم اسمم در سال ۱۷۸۸ مایک هستش و در سال ۲۲۰۰ هم جیمی تاون هستم من در این زمان سفر کردم چون عاشق ایران هستم تا بعد

  2. ناشناسناشناسsays:

    من ننیکیککرنرنجیجگیگگرجچرججرنرگگگقننقککگجرججرجزمقننثگقگ را رمز گشای کنید