هم خانواده حس کلاس چهارم

احساس،حساسیت،محسوس

مترادف : ادراک، دریافت، درک، احساس، عاطفه، حساسیت

معنی: دریافت، اندریافت، سُهِش، سهش

1 نظر

  1. AriaAriasays:

    خوبه ممنون