هم خانواده حس کلاس چهارم

احساس،حساسیت،محسوس

مترادف : ادراک، دریافت، درک، احساس، عاطفه، حساسیت

معنی: دریافت، اندریافت، سُهِش، سهش

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...