هم خانواده کلمه بحث

بحث، از ریشه ب ح ث، به معنای گفت وگو و گفتگوی جدی دربارهٔ موضوعی است.

هم خانواده های بحث عبارتند از:

 • مبحث (اسم): موضوع بحث، موضوع گفتگو، موضوع بحث و گفتگو
 • جدال (اسم): بحث و گفتگوی پرحرارت، مشاجره، درگیری، کشمکش
 • گفت وگو (اسم): صحبت، سخن گفتن با یکدیگر، گفتگو، محاوره
 • مباحثه (اسم): بحث و گفتگوی جدی، گفت وگو، گفتگوی علمی، گفتگوی آزاد
 • مذاکره (اسم): گفتگوی دو یا چند طرف برای رسیدن به توافق، گفت وگو، گفتگوی سیاسی
 • مقال (اسم): نوشته ای که در آن موضوعی به تفصیل بیان می شود، نوشته ای که در آن موضوعی به بحث گذاشته می شود
 • مناظره (اسم): گفتگوی دو یا چند نفر در مقابل یکدیگر، گفتگو، گفتگوی علمی، گفتگوی آزاد
 • مناقشه (اسم): بحث و گفتگوی پرحرارت، مشاجره، درگیری، کشمکش
 • درس (اسم): آموزش، تعلیم، یادگیری، آموزش و پرورش
 • جستار (اسم): نوشته ای که در آن موضوعی به تفصیل بیان می شود، نوشته ای که در آن موضوعی به بحث گذاشته می شود

مترادف های بحث عبارتند از:

 • گفتگو
 • محاوره
 • گفت وگو
 • مشاجره
 • بحث و گفتگو
 • مناظره
 • مناقشه

ضد هم خانواده های بحث عبارتند از:

 • سکوت
 • خاموشی
 • بی گفت و گو
 • بی گفتگو
 • بی حرف
 • بی مشاجره
 • بی بحث

مثال های کاربرد هم خانواده های بحث

 • مبحث درس امروز، جنگ جهانی دوم است.
 • جدال میان دو طرف بالا گرفت.
 • گفت وگو با همسایگانمان را فراموش نکنیم.
 • مباحثه علمی دو گروه دانشمند آغاز شد.
 • مذاکره میان دو کشور برای صلح ادامه دارد.
 • مقالی دربارهٔ اهمیت مطالعه نوشتم.
 • مناظره دو طرف به نتیجه ای نرسید.
 • مناقشه میان طرفین ادامه داشت.
 • درس امروز دربارهٔ ایران باستان است.
 • جستاری دربارهٔ آزادی نوشتم.

امیدوارم این مطلب مفید باشد.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...