هم خانواده تسلط چیست

هم خانواده: مسلط

توانایی- قدرت- قوت- استیلا- تسخیر- تصرف- تفوق

 

1 نظر

  1. دژکوبدژکوبsays:

    سلطه و سلطان هم میشه .