الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

درس نهم بوی نرگس سوم ابتدایی

درس نهم بوی نرگس سوم ابتدایی

درس نه بوی نرگس هم معنی هم خانواده مخالف دل نشین :خوشایند و پسندیده نغمه :صدای خوش بی انتها:پهناور و بزرگ چشم نواز :زیبا و قشنگ زعفران:گیاهی خوش بو که ارزش غذایی و دارویی دارد غایب :پنهان از چشم فروغ :روشنایی زلال :روشن و صاف ظهور،ظاهر مهدی،هادی،هدایت ...

درس هفتم کار نیک کلاس سوم

درس هفتم کار نیک کلاس سوم

درس هفتم کار نیک هم معنی هم خانواده مخالف جوز :گردو عاقبت :سرانجام گودال :چاله فرمانروا:حاکم به بار آمدن : میوه دادن –نتیجه دادن اندر آن :در آن باصفا :با طراوت فرمانروا ،فرمان زندگی ،زنده مختلف ،اختلاف عجب ،عجیب، تعجب گودال،گود پوشاند،پوشش موضوع ،اوضاع...

معنی اسم سامین چیست

معنی اسم سامین چیست

نام سامین یک اسم فارسی است و در زبان انگلیسی به صورت SAMIN نوشته می شود. سامین درمعنی یعنی آتش و همچنین نام روستایی در نزدیکی همدان هست.

معنی اسم یاسان چیست

معنی اسم یاسان چیست

یاسان یک اسم پسرانه در زبان ترکی و همچنین نام یکی از پیغمبران باستانی ایران است و نامی قرانی و مذه...

مترادف اعتبار چیست

مترادف اعتبار چیست

مترادف اعتبار:اعتماد- اطمینان- مایه تنخواه- سرمایه- نفوذ-تاثیر- وجهه -پشتوانه- سندیت- عبرت-پندگیری- نام -آبرو- منزلت- حیثیت- قدر- شر...

مخالف نهان کلاس چهارم

مخالف نهان کلاس چهارم

مخالف نهان آشکار است. مترادف نهان نهفته -باطن- نامرئی- پنهان- ناآشکار- پوشیده- مضمر- خفا- مخفی- خفی است.

هم خانواده تکمیل چیست

هم خانواده تکمیل چیست

هم خانواده تکمیل :کامل-تکامل-مکمل معنی تکمیل :اتمام- به پایان رساندن- اکمال- به فرجام رساندن- پایان- پرکردن- ختم- تمام کردن- رسایی...