الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

6 هم خانواده برای کلمه توحید کلاس پنجم

6 هم خانواده برای کلمه توحید کلاس پنجم

وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ _توحید_ ٬ وحدانیت-وحدت معانی توحید:یگانه پرستی- یکتا پرستی-یگانگی-یگانه کردن اقرار به یگانگی خدا کردن-یکی شمردن- ایمان به وحدانیت خدا داشتن-خدا را یگانه د...

5 هم خانواده برای کلمه رشید

5 هم خانواده برای کلمه رشید

هم خانواده رشید:رشدی-راشد- مرشد ارشد- رشد یل -دلیر- دلاور- گرد- بالغ- شجاع- عاقل- رشیق- کبیر- قدوقامت- بلندبالا- خوش- بل...

2 هم خانواده برای کلمه معذرت

2 هم خانواده برای کلمه معذرت

هم خانواده کلمه معذرت:معذور-عذر  معنی کلمه معذرت خواهی:عذرخواهی - پوزش خواهی-پوزش طلبی- کلمه معذرت خواهی به انگلیسی:I'M S...

10 هم خانواده برای کلمه جمع

10 هم خانواده برای کلمه جمع

هم خانواده جمع :جماعت جامع جمعه مجموع جامعه جمع تجمع اجماع تجمیع جمیع گروه- همباریش- فلنج- الفنج- رمن- چندگانه- رایشگری- تجمع- همه- جماعت- مجموع- جمعیت- عده- حزب- علاوه- دسته- اضافه- فرقه- زمره-...