الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

کلمات هم خانواده درس ششم فارسی سوم ابتدایی

کلمات هم خانواده درس ششم فارسی سوم ابتدایی

نجات: ناجی خطر: خطرناک، اخطار، مخاطره سبب: اسباب، مسبّب جاودانه: جاودان، جاوید فداکار: فداکاری، فدا کردن افتخار: فخر، افتخار آفرین، مفتخر، فاخر شهید: شهادت، شاهد موفّقیت: موفّق، توفیق اشتیاق: شوق، مشتاق اشغال: اشغالگر، مشغول، شغل، اشتغال مدرسه: درس، تد...

دانلود آهنگ یه دختر دارم شاه نداره با کیفیت 320

دانلود آهنگ یه دختر دارم شاه نداره با کیفیت 320

یه دختر دارم شا نداره صورتی داره ما نداره از خوشگلی تا نداره به کس کسونش نمیدم به همه کسونش نمیدم به راه دورش نمیدم به حرف زورش نمیدم به کسی میدم که کس باشه پیرهن تنش اطلس باشه به کسی میدم که کس باشه پیرهن تنش اطلس باشه شاه بیاد با لشکرش شاهزاده ها دور...