الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده اشتیاق

هم خانواده اشتیاق

هم خانواده اشتیاق کلاس سوم:شوق ، مشتاق، اشتیاق،تشویق-مشوق شادی -دلبستگی- اشتیاق- هوس -خواستگاری- علاقه- آرزومندی- دلبستگی- شور- ذوق- رغبت اشتیاق در لغت نامه دهخدا: آرزومند چیزی شدن اشتیاق در فرهنگ فارسی: آرزومندی اشتیاق در فرهنگ معین: شوق داشتن اشتیاق ...

 هم خانواده فهم

هم خانواده فهم

هم خانواده فهم:فهیم، مفهوم، مفاهیم هوش- دریافت- مشعر- ادراک- شعور- استنباط- دریافت- اندریافت فهم در لغت نامه دهخدا: دانستن و به دل دریافتن فهم در فرهنگ فارسی: دانستن فهم در فرهنگ معین: درک کردن فهم در فرهنگ عمید: دا...

هم خانواده اهمیت

هم خانواده اهمیت

هم خانواده اهمیت کلاس سوم:مهم-اهم معنی اهمیت کلاس سوم: ارزشمندی- شایستگی- ارزش- بایستگی-ابهت- تاثیر- ارج- قدر- ارزش- شکوه اهمیت در لغت نامه دهخدا: احتیاج اهمیت در فرهنگ فارسی: مهم بودن اهمیت در فرهنگ معین: بایسته بودن اهمیت در فرهنگ عمید: مه...

هم خانواده معصوم

هم خانواده معصوم

هم خانواده معصوم کلاس هفتم: عصمت معنی معصوم :خطاناپذیر- بی گناه-عفیف- پارسا- پاکدامن- پاک جامه معصوم در لغت نامه دهخدا: نگاه داشته شده معصوم در فرهنگ فارسی: بازداشته شده ازگناه معصوم در فرهنگ معین: بی گناه معصوم در فرهنگ عمید: کسی که در عمر خود گناه نک...

هم خانواده تشکر

هم خانواده تشکر

هم خانواده تشکر: شُکر-تشکیل-شِکَر معنی تشکر: سپاسمندی-سپاس- سپاسگزاری مترادف تشکر: قدردانی-امتنان- سپاس متضاد تشکر حق ناشناسی-ناسپاسی تشکر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی سپاس داری نمودن و همچنین تشکر در فرهنگ فارسی شکرکردن و تشکر در فرهنگ معین به معنی سپاس...

هم خانواده کلمه معلوم چیست

هم خانواده کلمه معلوم چیست

هم خانواده کلمه معلوم :تعلیم-علم -علّامه -علوم -معلوم -عالم -معلم معنی معلوم:هویدا-آشکار- واضح- آشکارا- نمایان- پیدا- معین- دانسته- مشهود- روشن- مشخص معلوم در لغت نامه دهخدا: شناخته شده-دانسته شده معلوم در فرهنگ فارسی: خلاف مجهول-آشکار -دریافت شده-دانس...

هم خانواده اطراف

هم خانواده اطراف

هم خانواده اطراف کلاس سوم:طرف-طرفین معنی اطراف:گوشه‎-اکناف- کناره- پیرامون- حومه- جوانب- توابع- حواشی- نواحی- حوالی- محیط- دوروبر- گرداگرد- کران اطراف در لغت نامه دهخدا:طَرَف اطراف در فرهنگ فارسی:کناره ها-کرانه ها اطراف در فرهنگ معین:پیرامون-کناره ها گ...

معنی درس ۲ عربی نهم

معنی درس ۲ عربی نهم

ترجمه صفحه 16 عربی نهم [ترجمه صفحه 16 عربی نهم] رَجَعَ سَجّادٌ مِنَ الْمَدرَسَةِ حَزيناً؛ عِنْدَما جَلَسَ عَلَی الْمائِدَةِ مَعَ أُسْرَتِهِ، بَدَأَ بِالْبُکاءِ فَجْأَةً وَ ذهََبَ إلِیَ غرُفتَِهِ؛ ذهََبَ أبَوهُ إلَِيهِ وَ تَکَلَّمَ مَعَهُ وَ سَأَلَهُ: «...

سوالات درس ۴ مطالعات هشتم

سوالات درس ۴ مطالعات هشتم

1- چه کسانی شهروند ایران محسوب می شوند؟ همهٔ کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را دارند، چهشهری باشند، چه روستایی و عشایر، چه در داخل کشور زندگی کنندو چه در خارج از کشور، شهروند ایران محسوب میشوند. 2- شهروندان کشور از چه حقوقی در رابطه با دولت ب...