الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

عکس برف در شب دخترانه

عکس برف در شب دخترانه

[عکس برف در شب دخترانه]عکس برف در شب دخترانه[عکس برف در شب دخترانه]عکس برف در شب دخترانه[عکس برف در شب دخترانه]عکس برف در شب دخترانه[عکس برف در شب دخترانه]عکس برف در شب د...

کلمات سخت درس آرش کمانگیر کلاس چهارم

کلمات سخت درس آرش کمانگیر کلاس چهارم

نبرد: جنگ پایداری: مقاومت و ایستادگی اندوهگین: غمگین بردباری: صبر و حوصله خاور: مشرق نقص: عیب، کمی و کاستی نگران: مضطرب آشتی: دوستی، صلح گهر: مخفف گوهر، مروارید استوار: پابرجا، پایدار فرود آید: پایین بیاید چاره: راه حل، تدبیر مشکل: سخت سرپنجه: نیرومند،...

کلمات هم خانواده درس ششم فارسی سوم ابتدایی

کلمات هم خانواده درس ششم فارسی سوم ابتدایی

نجات: ناجی خطر: خطرناک، اخطار، مخاطره سبب: اسباب، مسبّب جاودانه: جاودان، جاوید فداکار: فداکاری، فدا کردن افتخار: فخر، افتخار آفرین، مفتخر، فاخر شهید: شهادت، شاهد موفّقیت: موفّق، توفیق اشتیاق: شوق، مشتاق اشغال: اشغالگر، مشغول، شغل، اشتغال مدرسه: درس، تد...