الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

بازنویسی حکایت به روزگار انوشیروان صفحه 95 نگارش هشتم

بازنویسی حکایت به روزگار انوشیروان صفحه 95 نگارش هشتم

متن حکایت قابوس نامه به روزگار انوشیروان به روزگار انوشیروان، روزی وزیرش، بزرگمهر، نزد وی آمد،. انوشیروان گفت: ای وزیر، همه چیز در عالم، تو دانی؟ بزرگمهر، خجل شد و گفت: نه، ای پادشاه. انوشیروان گفت: همه چیز، پس که داند؟ بزرگمهر گفت: همه چیز، همگان دانن...

انشا درباره ی کتاب صفحه 92 نگارش هشتم از نگاه خوشه های نمودار

انشا درباره ی کتاب صفحه 92 نگارش هشتم از نگاه خوشه های نمودار

مقدمه از پشت ویترین نگاه میکردم و چقدر حسرت خوردم که این همه زیبایی و این همه سر گرمی و دانایی برای من نباشد مثل دختر بچه ها ذوق زده میشوم . بدنه از کتاب های علمی و داستانی و مفاخرو همه کتاب هایی که یک جا جمع می شوند و در کنار هم در یک کتابخوانه ردیف ک...

جواب فعالیت های درس ۱۲ مطالعات نهم

جواب فعالیت های درس ۱۲ مطالعات نهم

فعالیت صفحه 77 مطالعات نهم 1-چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟ پاسخ: به سبب شکست ایران از ارتش روسیه و انگلستان با وجود رشادت های فراوان وپی بردن به پیشرفت های علمی وصنعتی کشورهای اروپاییان 2 -فکر می کنید اگر یک کشور از دشمن خود درخواست ...

جواب فعالیت های درس نهم هدیه ششم ابتدایی

جواب فعالیت های درس نهم هدیه ششم ابتدایی

برایم بگو صفحه ۵۲ هدیه ششم مهندس برای ساختن خانه، ابتدا باید نقشه‌ای طرّاحی کند و سپس بر اساس آن با تهیه‌ی مواد و مصالح، خانه را بسازد. اگر ساختمان خراب شود و آن مهندس بخواهد دوباره آن را مثل شکل قبلی بسازد، ساختن اوّلیه سخت‌تر است یا دوباره ساختن آن؟ ...

جواب کاربرگ ۱۶ اجتماعی ششم دبستان

جواب کاربرگ ۱۶ اجتماعی ششم دبستان

سوال اول – این دو صفحه از دو سفرنامه برداشته شده است. آنها را بخوانید و مقایسه کنید. نکات مشترک و متفاوت آنها را بنویسید. الف) سفرنامه تاورنیه : کوچه های اصفهان همه تنگ و کج و معوج و اغلت تاریک است. تمام شهر اصفهان، گذشته از میدان بزرگ و چند بازار سرپو...

فعالیت نوشتاری صفحه ۵۰ فارسی هشتم با جواب

فعالیت نوشتاری صفحه ۵۰ فارسی هشتم با جواب

1- در متن درس، شکل نوشتاری کدام واژه ها با شکل گفتاری آنها متفاوت است؟ آنها را بنویسید. 2- بیت های درس را که ردیف دارند، بنویسید و زیر قافیۀ آنها خط بکشید. 3- در مصراع زیر، متمم و مفعول را مشخص کنید. «زین گفته، سعادت تو جویم» 4- بیت زیر که سرودۀ نظام...

کاربرگ ۱۵ مطالعات ششم با جواب

کاربرگ ۱۵ مطالعات ششم با جواب

کاخ چهلستون یکی از کاخ های صفویان در اصفهان است. سقف این تالار بر بیست ستون استوار شده است و جلوی آن یک استخر بزرگ وجود دارد. در تالار اصلی آن نقّاشیهای زیبایی به چشم می خورد. چرا با اینکه این کاخ بیست ستون دارد به آن چهلستون می گویند؟ زیرا تصویر این ب...

فعالیت صفحه ۲۴ علوم نهم با جواب

فعالیت صفحه ۲۴ علوم نهم با جواب

با استفاده از مدل‌های مولکولی و با فرض داشتن دو اتم کربن و تعداد کافی از اتم‌های هیدروژن: ۱- سه ترکیب مولکولی ۲ کربنه بسازید. [فعالیت صفحه ۲۴ علوم نهم با جواب] ۲- مشخص کنید در ترکیب‌هایی که ساخته‌اید، هریک از اتم های‌کربن چند پیوند داده‌اند؟ جواب: هر ا...

جواب فعالیت در منزل تفکر هشتم صفحه ۱۵

جواب فعالیت در منزل تفکر هشتم صفحه ۱۵

اگر شما در موقعیتی مانند باغبان قرار بگیرید که ممکن است راستگویی در کوتاه مدت برای شما پیامد ناخوشایندی داشته باشد، چه واکنشی از خود نشان می دهید؟ چرا؟ واکنش اول : من هم مثل باغبان رفتار می کردم و واقعیت هرچه که بود آن را می گفتم. اشتباه باغبان این بود...

جواب فعالیت تکمیلی در کلاس صفحه ۶۲ تفکر هشتم

جواب فعالیت تکمیلی در کلاس صفحه ۶۲ تفکر هشتم

سوال 1) در افسانه ها دیو موجودی است که ظاهری زشت و رفتارهایی ناپسند دارد. در ادبیات فارسی با واژه هایی مانند « دیو صفت و دیو سیرت » برخورد می کنیم. به نظر شما این واژه ها برای توصیف چه افرادی با چه نوع رفتارهایی کاربرد دارد؟ پاسخ: دیو سیرت به معنی شیطا...

جواب نقاشی فعالیت صفحه ۵۳ علوم دوم دبستان

جواب نقاشی فعالیت صفحه ۵۳ علوم دوم دبستان

فعالیت کار در کلاس علوم دوم صفحه ۵۳ : یاد گرفتید که صدا و نور می توانند به ما پیام و هشدار دهند. با استفاده از آنچه آموختید، یک وسیله هشدار دهنده طراحی و نقاشی کنید. با استفاده از باتری ۱٫۵ ولت، مقدا، چسب برق، سیم عایق دار، قطعه تخته سه لا (۱٫۲ در ۳۰٫۵...

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۳۴ فارسی هشتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۳۴ فارسی هشتم

1- غلط های املایی را در عبارت های زیر بیابید و اصلاح کنید. الف) ایران، این خواستگاه بخردان، حتی دشمنان به کین و دل چرکین را در برابر شکوه خود به زانو در می آورد. ب) فرزندم، تویی که فرّ و فروق ایران را بدان بازخواهی گرداند و چشم جهانیان را به خیره گی خو...

جواب جنگجو در حل جدول

جواب جنگجو در حل جدول

جواب جنگجو در حل جدول محارب- مبارز- رزمجو- غازی- پیکارگر- رزمنده- رزم آور- پ...