الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

معنی فرصت چیست

معنی فرصت چیست

زمان- گاه- وقفه فراغت- مهلت- مجال- فرجه- امکان- درنگ- یارا- وقت- زمان-...

معنی طبع چیست؟

معنی طبع چیست؟

نهاد خوی- منش- گوهر- سرشت- چاپ- قریحه-خو- ذوق- سرشت- نهاد- شیمه...

معنی غفلت کلاس ششم

معنی غفلت کلاس ششم

ناآگاهی -فراموشکاری- فروگذاری- نسیان اهمال-تسامح- مسامحه- تغافل- فراموشی- تکاهل- سستی- ...

معنی تامل چیست

معنی تامل چیست

نگرش -درنگ- اندیشه- مکاشفه- تانی- مراقبه- مکث- تفکر-تاخیر- تعقل- شکیبایی- اندیشه- م...