الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده فاسد

هم خانواده فاسد

[هم خانواده کلمه فاسد چیست] هم خانواده کلمه فاسد :فساد، مفاسد، مفسد esmneves...

هم خانواده ی جهش

هم خانواده ی جهش

[هم خانواده جهش چیست] هم خانواده جهش کلاس پنجم:جهنده جهش-جهید- طینت پرش- سرشت- جستن- خیز- جست- esmneves...

هم خانواده ی لذت

هم خانواده ی لذت

[هم خانواده کلمه لذت چیست] هم خانواده کلمه لذت چیست هم خانواده:لذیذ ، التذاذ – تَلَذُّذ معانی:التذاذ، حظ، خوشی، کیف، نعیم esmneves...

هم خانواده تسخیر کلاس چهارم

هم خانواده تسخیر کلاس چهارم

[هم خانواده تسخیر چیست] هم خانواده تسخیر سُخره -مسخّر است معنی تسخیر:شکست-گرفتن،بدست آوردن، پیروزمندی،   غلبه-استیلا، چیرگی، اشغال، تصرف، تسلط، esmneves...

هم خانواده خوراکی کلاس سوم

هم خانواده خوراکی کلاس سوم

[هم خانواده کلمه خوراکی چیست] هم خانواده کلمه خوراکی چیست   معانی: اطعمه، ارزاق، توشه، خواربار، خوردنی، غذا، مائده، قابل خوردن esmneves...

هم خانواده کلمه تقویت

هم خانواده کلمه تقویت

[هم خانواده تقویت چیست] هم خانواده تقویت:مقوی معنی تقویت:نیروبخشی نیرودادن- نیروافزایی- ترهیب استحکام- تایید- پشتیبانی- نیرومندی- تشیید- نیرودهی- esmneves...

هم خانواده کلمه عصمت

هم خانواده کلمه عصمت

[هم خانواده ی کلمه ی عصمت چیست ] هم خانواده ی کلمه ی عصمت چیست معصوم esmneves...

تعبیر خواب داشتن شیر نر و ماده

تعبیر خواب داشتن شیر نر و ماده

تعبیر دیدن شیر در خواب توسط ابن سیرین به یکی از تفسیرهای فراوان تبدیل شده است و این به دلیل دیدن اخیر او در خواب بسیاری است. دیدن شیر در واقعیت مسئله وحشتناکی است ، اما این نیست الزامی که این تعبیر بینایی او در خواب باشد ، زیرا این خواب تعبیر دیگری دار...

تعبیر خواب بچه گربه زرد رنگ

تعبیر خواب بچه گربه زرد رنگ

دیدن گربه های زرد در خواب یکی از بدترین دیدهایی است که فرد می تواند در خواب ببیند ، چه زن ، چه زن ، چه زن باردار یا غیر آن ، و ما در این مقاله توضیحات مربوط به دیدن گربه ها را روشن خواهیم کرد ، آنها بی سر و صدا به فرد حمله می کنند یا او را تحت تعقیب قر...

هم خانواده ی تعلل چیست

هم خانواده ی تعلل چیست

[هم خانواده تعلل چیست] هم خانواده تعلل:علل معنی تعلل:مسامحه،اهمال، کوتاهی، تأخیر، طفره، تکاهل، سستی،...

هم خانواده مراقب سوم ابتدایی

هم خانواده مراقب سوم ابتدایی

[هم خانواده مراقب چیست] هم خانواده مراقب :مراقبت پاسدار- نگهبان- رقیب-ناظر- حارس- مواظب- گماشته- منتظر- محافظ- ملتفت- مستحفظ- متوجه- مهیمن- مترصد- نگاهدار-...

هم خانواده فاضل

هم خانواده فاضل

[هم خانواده فاضل چیست] هم خانواده فاضل :فضل-فضیلت -فضایل فرهیخته- فرجاد- فرزانه- دانشمند- بینشور- علیم- حکیم- علامه- خردمند- عالم- دانا- دانشور- دا...

هم خانواده عزیز

هم خانواده عزیز

[هم خانواده کلمه عزیز چیست] هم خانواده کلمه عزیز چیست معزز ،عزت ،_عزیز_ ،معزز،تعزیز ،تعزز esmneves...

هم خانواده اشتعال

هم خانواده اشتعال

[هم خانواده اشتعال چیست] هم خانواده اشتعال:شعله-مشعل افروزش-فروزش-برافروختگی-  شعله وری- برافروختن- زبانه کشیدن-در...

هم خانواده تکبیر

هم خانواده تکبیر

[هم خانواده تکبیر چیست] هم خانواده تکبیر :کبیر-اَکبر-اَکابر معنی تکبیر:خدا را به بزرگی یاد کردن -اله اکبر گفتن-بزرگ شمردن خدا esmneves...