جمله با سرآغاز کلاس دوم

ای نام تو بهترین سرآغاز. بی‌نام تو نامه کی کنم باز

جمله با ویژه
جمله سازی با بهترین سرآغاز
جمله سازی با احوالپرسی کلاس دوم
با سرآغاز جمله بسازید
جمله سازی برای سراغاز
جمله سازی با کلمه بهترین سرآغاز
جمله سازی با کلمه احوالپرسی کلاس دوم
جمله برای حضرت محمد کلاس دوم
جمله سازی با سر آغاز
یک جمله با سرآغاز

1 نظر

  1. اصل بیگیاصل بیگیsays:

    خیلی ممنون ازتون