هم خانواده کتاب چیست

هم خانواده کلمه کتاب : مکتب -کتب-مکتوب-کاتب

مترادف کلمه کتاب: نوشته-تذکره-نامه-دفتر-مکتوب

معنی کلمه کتاب:نوشتار-نسک-ماتیکان-نامک-نوشته
esmneveshte.ir


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...