هم خانواده کتاب چیست

هم خانواده کلمه کتاب: مکتب -کتب-مکتوب-کاتب

معني کتاب :نوشتار-نسک- نوشته- ماتیکان- نامک- نامه- تذکره- مکتوب- دفتر- مصحف- دیوان- کشکول- رساله- کتابچه- سفینه- صحیفه

کتاب در لغت نامه دهخدا: نگاشتن لفظ

کتاب در فرهنگ فارسي: نوشته

کتاب در فرهنگ معين: مکتوب

کتاب در فرهنگ عميد: دبستان

هم خانواده سقوط

هم خانواده کلمه ی هنر

هم خانواده عظیم

هم خانواده رحمت

هم خانواده نظارت

هم خانواده برای طبیعت

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...