هم خانواده عظیم چیست

هم خانواده عظیم : عظیمه- عظیم- معظم - اعظم - عظمی - عظمت.


مترادف عظیم: بزرگ، جلیل، خطیر، عظمی، کبیر، کلان، معظم، مهم
متضاد عظیم: کوچک، نهمار
برابر پارسی: بزرگ، پرشکوه، تنومند، سترگ، کلان، والا
esmneveshte.ir


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...