هم خانواده برای طبیعت

هم خانواده طبیعت: طباع -طبع - طبیعی

معنی طبیعت: نیاد-سرشت- کیاناد- زیستگاه- خوی- خیم

مترادف طبیعت: دهر-آفرینش- روزگار- اصل- دنیا- حالت- عالم- خاصه- جهان- خلق- نهاد- خلقت- منش- خمیره

طبیعت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی سلیقه و همچنین طبیعت در فرهنگ فارسی سرشت و طبیعت در فرهنگ معین به معنی خوی و همچنین طبیعت در فرهنگ عمید به معنی جهان هستی است.

هم خانواده کلمه احسان

هم خانواده برای غنیمت

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...