هم خانواده خلق کلاس ششم درس دوم

هم خانواده خالق - مخلوق -خلق


معانی خلق عبارت است از:نو آوری- آفریده- مردم- آفرینش- فرخوی- توده- سرشت- خوی- رفتار- مزاج-اخلاق- عریکه- اوقات- عادت- خاصه- طینت- خصلت- طبیعت- خو- طبع- داب-
شیمه- سجیه-

مطالب پیشنهادی:

هم خانواده ی کلمه ی علم
هم خانواده فکر
هم خانواده هلاک چیست
هم خانواده هلاک چیست

هم خانواده های خلقت
هم خانواده خلقت
هم خانواده ی خلقت
هم خانواده خلق
هم خانواده ی خلق
هم خانواده برای خلق
هم خانواده خلق چیست
هم خانواده های خلق
هم خانواده ی کلمه ی خلق
هم خانواده کلمه خلق


هم خانواده خلق کلاس ششمهم خانواده خلق کلاس سومهم خانواده خلق ششمهم خانواده خلق کلاس هفتمهم خانواده خلق و خوهم خانواده خلق چی میشههم خانواده خلق ششم ابتداییهم خانواده خالق کلاس پنجم

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...