هم خانواده خلق

هم خانواده خالق - مخلوق -خلق


معانی خلق عبارت است از:نو آوری- آفریده- مردم- آفرینش- فرخوی- توده- سرشت- خوی- رفتار- مزاج-اخلاق- عریکه- اوقات- عادت- خاصه- طینت- خصلت- طبیعت- خو- طبع- داب-
شیمه- سجیه-

مطالب پیشنهادی:

هم خانواده ی کلمه ی علم
هم خانواده فکر
هم خانواده هلاک چیست
هم خانواده هلاک چیست 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...