هم خانواده علم چیست؟

هم خانواده علم کلاس ششم هم خانواده علم کلاس سوم هم خانواده علم کلاس چهارم هم خانواده علم کلاس پنجم هم خانواده علم چیست هم خانواده علم کلاس سوم ابتدایی هم خانواده علم و عمل هم خانواده علمی کلاس سوم هم خانواده علم کلاس دوم


هم خانواده علم: علیم - معلم -تعلیم -عالم -اعلام - معلوم

معنی علم: ماندن-هستی- ماندگاری- پایندگی- پایستگی- پایداری

مترادف علم: معروف- یقین- مشهور- بیرق- نامی

 متضاد کلمه علم: جهل -نادانی

علم در فرهنگ لغت دهخدا به معنی آفرینشعلم در فرهنگ فارسی دانستن و علم در فرهنگ معین به معنی یقین داشتن همچنین علم در فرهنگ عمید به معنی رایت است.

علم در عربی رایة است.

علم در جدول کلمات دانش است.


1 نظر

  1. مصطفی محمدیمصطفی محمدیsays:

    عالی چون فردا امتحان دارم