هم خانواده فکر

هم خانواده کلمه فکر :فکور-افکار-متفکران-تفکر
مترادف کلمه فکر: خیال-اندیشه-تصور-پندار-انگار-تأمل-نظریه-تعقل-یاد-تفکر-خاطر-سگالش-خاطره
معنی کلمه فکر: سگالش-گمان-باور-اندیشه

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...