هم خانواده هیجان چیست؟

هم خانواده هیجان: هیوج-تهیج- هیاج-هیج

معنی هیجان: خروش-شور- جوش

مترادف هیجان: غلیان-اضطراب- غضب- تلاطم

متضاد هیجان: آرامش

هیجان در فرهنگ لغت دهخدا به معنی برانگیخته شدن و همچنین هیجان در فرهنگ فارسی مضطرب شدن و هیجان در فرهنگ معین به معنی آشفته شدن و همچنین هیجان در فرهنگ عمید به معنی به جوش وخروش آمدن است.

هیجان در عربی ایقاد است.

مطالب پیشنهادی

-----------

هم خانواده غریب چیست؟

هم خانواده تحریم چیست

هم خانواده تسلیم چیست؟

هم خانواده کلمه زیارت چیست؟

 هم خانواده هیجان انگیز هم خانواده کلمه هیجان انگیز هم خانواده هیجان انگیز کلاس پنجم درس پنجم هم خانواده هیجان هم خانواده ی هیجان انگیز هم خانواده هیجان انگیز کلاس پنجم هم خانواده کلمه هیجان هم خانواده هیجان کلاس پنجم هم خانواده ی هیجان هم خانواده برای هیجان انگیز معنی هیجان انگیز کلاس پنجم هم خانواده هیجان کلاس چهارم همخانواده هیجان انگیز دو هم خانواده برای هیجان انگیز هم معنی هیجان کلاس چهارم جمله سازی با کلمه هیجان انگیز کلاس پنجم پنجم هم خانواده هیجان هم خانواده تسلیم کلاس پنجم مترادف هیجان هم خانواده هیجان درس ۱۳ کلاس پنجم مترادف هیجان انگیز علاقه هم خانواده هم خانواده شعار هم خانواده مریض کلاس پنجم معنی هیجان انگیز معنی هیجان چیست هم خانواده سعیده هم خانواده شورانگیز معنی هیجان کلاس چهارم معنی کلمه ی هیجان

یز هم خانواده کلمه هیجان

3 نظر

  1. ستایش زارعستایش زارعsays:

    عالی بود ممنونم 😘😘❤💙❤💙❤

  2. مبینا ملائیمبینا ملائیsays:

    عالی بود ممنون😁🤩 الان ساعت ۱شب🌌⛼ درسم نمیفهمم از گوگل ☄می نویسم ممنون ازشما گوگل که همکاری میکنین به درس ها یمان مخصوصا دیروز های کلاس آنلاین 🤣 🤣 🤣🤣 شعار ما برای مدرسه آنلاین: من در گوگل تقلب میکنم نه که ازکتاب

  3. علی انوریعلی انوریsays:

    عالی دمت گرم