هم خانواده غریب چیست؟

هم خانواده غریب: غـرَبا –غریبه

معنی غریب: ناشناخته -دورافتاده- ناآشنا- بی کس- دور از- دور از کاشانه دور- بیگانه

مترادف غریب: فقیر - بیگانه- بیکس- غریبه- ناشناس- ناآشنا- ناشناخته

متضاد غریب: خویش -آشنا

غریب در فرهنگ لغت دهخدا به معنی هر چیزی نادر و نو و همچنین غریب در فرهنگ فارسی دورشونده و غریب در فرهنگ معین به معنی بیگانه و همچنین غریب در فرهنگ عمید به معنی دورافتاده از وطن است.

غریب در عربی اعجوبة است.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...