متن در مورد سیگار کشیدن به انگلیسی + ترجمه

سیگار

کشیدن روشی است که در آن ماده ای سوزانده می شود و دود حاصل از آن استنشاق

شده و در جریان خون جذب می شود. به طور معمول ، مواد مورد استفاده برگهای

خشک گیاه توتون است که در یک کاغذ مربع برنج پیچیده می شود و یک استوانه

کوچک و گرد به نام "سیگار" تشکیل می دهد.

Smoking is a method in which a substance is burned and the resulting smoke is inhaled and absorbed into the bloodstream. Typically, the material used is the dried leaves of the tobacco plant, which are wrapped in a square rice paper to form a small, round cylinder called a "cigarette."

English PowerPoint with Persian translation about water
smoking

Smoking causes lung cancer. Lung cancer is the number one cancer among men. Ninety percent of people with lung cancer die. Smokers have six times more oral, tongue and throat cancers than non-smokers. Smokers are twice as likely to have heart disease. Smoking causes respiratory problems in people.

It damages the stomach. Smoking causes one million premature deaths worldwide each year.
Women live longer than men.

Around the world, women live longer than men.

Why? Because men smoke more. Non-smoking men live as long as women.
polluting

Smokers pollute the air. They breathe 100 times more than non-smokers and pollute the air. They inhale cigarettes on their children, spouses or husbands.English text about smoking

English text about smoking


Children's problem

Children whose parents smoke have more respiratory and lung problems than other children.

Among women who are married to smokers, they are twice as likely to die from lung cancer as women who are married to non-smokers.

Men have the right to kill themselves by smoking. They do not have the right to kill their wives and children by smoking.

Smokers are more absent from work.

Factories and traders lose millions of dollars every year because of smokers. Smokers have a high cost of treatment.

All these facts from research show that smoking is bad, so why do people smoke?
Feeling great in youth

Young people start smoking because everyone does it. They feel grown up and independent. This helps them relax. Then it becomes a habit. It is very difficult to stop smoking, but the chances of getting lung cancer are reduced only one year after quitting.

After 10 years, the chances of getting it are the same as for non-smokers.
It is possible to quit smoking.

Millions have left the United States for trust in research.

You or your friends can leave too.

How to quit smoking.
A solution to quit smoking

Here are some ideas to help you quit smoking. If one of them does not help, try that one. Good luck.

Decide to smoke only one cigarette per hour.
Change your cigarette to a cigarette you do not like.
Exercise to relax your body.
Tell your friends that you are leaving.
Leave for a day, then you can leave for more than a day.
Plan for the money you have saved and what you want to do with it.
Smoke more the day before you quit. Smoke three packs of cigarettes.
Make a list of the main reasons for quitting smoking.
Do not clean cigarette ash. Let them show you how little you smoke, see and smell how dirty they are.
Eat hooch or celery or chewing gum when you want to smoke.
If you usually smoke right after a meal, get up and walk.
Take a deep breath and relax instead of smoking.
Throw away your lighter and match.
Wait an hour for your first cigarette. Then wait 2 hours the next day and continue like this. English text about smoking
Get rid of all your cigarette butts.

ترجمه :

سیگار کشیدن روشی است که در آن ماده ای سوزانده می شود و دود حاصل از آن استنشاق شده و در جریان خون جذب می شود. به طور معمول ، مواد مورد استفاده برگهای خشک گیاه توتون است که در یک کاغذ مربع برنج پیچیده می شود و یک استوانه کوچک و گرد به نام "سیگار" تشکیل می دهد.

پاورپوینت انگلیسی با ترجمه فارسی در مورد آب
سیگار کشیدن

سیگار کشیدن باعث سرطان ریه می شود. سرطان ریه سرطان شماره یک در میان مردان است. نود درصد افراد مبتلا به سرطان ریه می میرند. سرطان دهان ، زبان و گلو در افراد سیگاری شش برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری است. افراد سیگاری دو برابر بیشتر به بیماری قلبی مبتلا می شوند. سیگار کشیدن باعث مشکلات تنفسی در افراد می شود.

به معده آسیب می رساند. سیگار کشیدن هر ساله باعث یک میلیون مرگ زودرس در سراسر جهان می شود.
زنان بیشتر از مردان عمر می کنند.

در سراسر دنیا زنان عمر بیشتری نسبت به مردان دارند.

چرا؟ زیرا مردان بیشتر سیگار می کشند. مردان غیر سیگاری به اندازه زنان زندگی می کنند.
آلوده کننده

افراد سیگاری هوا را آلوده می کنند. آنها 100 برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری نفس می کشند و هوا را آلوده می کنند. آنها سیگار را روی فرزندان ، همسران یا شوهر خود استنشاق می کنند.


مشکل کودکان


کودکانی که والدین آنها سیگار می کشند بیش از کودکان دیگر مشکلات تنفسی و ریوی دارند.

در میان زنانی که با افراد سیگاری ازدواج کرده اند ، احتمال مرگ بر اثر سرطان ریه دو برابر بیشتر از زنانی است که با افراد غیر سیگاری ازدواج کرده اند.

مردان حق دارند با سیگار کشیدن خود را بکشند. آنها حق ندارند با سیگار کشیدن همسر و فرزندان خود را بکشند.

افراد سیگاری بیشتر در کار غایب هستند.

کارخانه ها و بازرگانان سالانه میلیون ها دلار به دلیل سیگاری ها ضرر می کنند. افراد سیگاری هزینه بالایی برای درمان دارند.

همه این حقایق حاصل از تحقیقات نشان می دهد که سیگار کشیدن بد است ، پس چرا مردم سیگار می کشند؟
در جوانی احساس عالی بودن

جوانان سیگار کشیدن را شروع می کنند زیرا همه این کار را انجام می دهند. آنها احساس رشد و استقلال می کنند. این به آنها کمک می کند تا آرام باشند. آن وقت عادت می شود. ترک سیگار بسیار دشوار است ، اما احتمال ابتلا به سرطان ریه تنها یک سال پس از ترک سیگار کاهش می یابد.

بعد از 10 سال ، احتمال ابتلا به آن همانند افراد غیر سیگاری است.
ترک سیگار امکان پذیر است.

میلیون ها نفر برای اعتماد به تحقیقات از ایالات متحده خارج شده اند.

شما یا دوستانتان نیز می توانید آنجا را ترک کنید.

چگونه سیگار را ترک کنیم.
یک راه حل برای ترک سیگار

در اینجا چند ایده برای کمک به شما در ترک سیگار آورده شده است. اگر یکی از آنها کمکی نکرد ، آن را امتحان کنید. موفق باشید.

تصمیم بگیرید هر ساعت فقط یک سیگار بکشید.
سیگار خود را به سیگاری که دوست ندارید تغییر دهید.
برای آرامش بدن خود ورزش کنید.
به دوستان خود بگویید که می روید.
یک روز بگذارید ، سپس می توانید بیش از یک روز ترک کنید.
برای پولی که پس انداز کرده اید و آنچه می خواهید با آن انجام دهید برنامه ریزی کنید.
یک روز قبل از ترک سیگار بیشتر سیگار بکشید. سه بسته سیگار بکشید.
لیستی از دلایل اصلی ترک سیگار تهیه کنید.
خاکستر سیگار را تمیز نکنید. بگذارید به شما نشان دهند که چقدر سیگار می کشید ، کثیف بودن آنها را می بینید و بویید.
وقتی می خواهید سیگار بکشید ، هوچ یا کرفس یا آدامس بخورید.
اگر معمولاً بلافاصله بعد از غذا سیگار می کشید ، بلند شوید و راه بروید.
به جای سیگار کشیدن نفس عمیق بکشید و آرام باشید.
فندک خود را دور بریزید و کبریت کنید.
یک ساعت منتظر اولین سیگار خود باشید. سپس روز بعد 2 ساعت صبر کنید و همینطور ادامه دهید. متن انگلیسی در مورد سیگار کشیدن
از شر تمام ته سیگارتان خلاص شوید.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...