الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

متن در مورد سیگار کشیدن به انگلیسی + ترجمه

متن در مورد سیگار کشیدن به انگلیسی + ترجمه

سیگار کشیدن روشی است که در آن ماده ای سوزانده می شود و دود حاصل از آن استنشاق شده و در جریان خون جذب می شود. به طور معمول ، مواد مورد استفاده برگهای خشک گیاه توتون است که در یک کاغذ مربع برنج پیچیده می شود و یک استوانه کوچک و گرد به نام "سیگار" تشکیل م...