متن کوتاه سالگرد عقد مبارک به انگلیسی+ترجمه

متن کوتاه سالگرد عقد مبارک به انگلیسی+ترجمه


عاشق شدن آسان است ، اما ماندن در زندگی با همان شخص بسیار دشوارتر است.

.1

It’s easy to fall in love, but it’s much harder to stay in love with the same person for the rest of one’s life.

.2

Congratulations for another wonderful year of falling in love with each other. Happy Anniversary!

.3

Even though another year has passed, the love you share continues to last. Sending all my best wishes that you will continue to be blessed in love and happiness.

.4

Throughout the ages numerous people have searched but have never found such a love as the two of you share. May you be continually blessed with great love and happiness. Happy Anniversary!

.5

Sending all my love and best wishes as you celebrate another year of love and affection for one another. May you love continue to hold strong and grow with the passing of the ages. Happy Anniversary!

.6

True love never dies, it only grows stronger and truer with the passing of time. It’s clear to see that your love is the strongest and truest kind. Happy Anniversary!

.7

As you celebrate another year together, take a moment to reminisce in the happy memories you’ve created together and to reflect on the lessons learned. May you continue to grow ever stronger. Happy Anniversary.

.8

Another year’s passed and you continue to show the world that true love does exists – Happy Anniversary!

.9

Like wine, marriage can be sweet or bitter, intense or mellow, flat or acidic. But a couple like you enjoys all its flavors, whether dull or romantic. Happy anniversary.

.10

Parties, dinners and get-together – we have many selfish reasons to gather and wish you both a great marriage ahead. Happy anniversary.

.11

The bond of a marriage can take various forms, depending on whether life is imitating calm or storms. Sometimes in can be a beautiful knot, sometimes it can be a fragile cord. Regardless of what it is, I hope your lives overflow with bliss. Happy anniversary.

.12

May each new day you share be ever more beautiful than the last. Happy Anniversary!

.13

For some people, a perfect marriage is a myth, fairy tale, legend, fable or false hope. But for me, it is a real thing which exists between you both. Happy anniversary.

.14

You don’t need to wait for your 10th, 20th or 25th anniversary to celebrate a milestone in your life. Every anniversary of yours is a special milestone. Happy anniversary.

.15

As an old couple your legs may have become wobbly and beautiful wrinkles may adorn your lovely faces, but your love for each other never seems fade regardless of life’s phases. Happy anniversary.

.16

Your anniversary is a milestone where you can pause and look back at your life to cherish all the beautiful memories and bind yourselves to all the wonderful promises that are yet to be fulfilled. Happy anniversary.

.17

Even after so many years of living together, you both haven’t got tired of each other. Here’s wishing that you stay like this forever. Happy anniversary.

.18

Sending you many blessings and best wishes. May you continue to live a full and joyous life together for many more years yet to come. Happy Anniversary!

.19

I just wanted to send you my best wishes and congratulate you both on your anniversary! You guys make it look easy

.20

Congratulations on your Anniversary! Many best wishes and blessings as you continue walking life’s paths hand-in-hand and heart-in-heart. Happy Anniversary!

.21

Many dreams, so far, you have accomplished, In marriage, which 20 years ago was established!! Happy wedding anniversary!!!

.22

20 years ago you tied a bond that was strong, Wherein everyday you sang a lovely song!!! Happy wedding anniversary!!!

.23

Loads of love and joy, you have bought between you, In twenty years of relation, which is pure and true!!! Happy wedding anniversary!!!

.24

Just five more years for your silver jubilee, Hope those five years are spent very happily!! Happy wedding anniversary!!

..25

May your door be knocked by Lady Luck, And for both you, good wishes you can pluck!!! Happy wedding anniversary!!!

..26

Looking at you two my heart believes, That marriage is where love is conceived!! Happy wedding anniversary!!!

.27

Fragrance of your relationship, Makes my belief strong in companionship!!! Happy wedding anniversary!!!

.28

20 years of truth and purity, Your marriage means more than sanctity!!! Happy wedding anniversary!!!

.29

Words seem less to describe your relation, 20 years of which you have spent with increasing each other’s designation!!! Happy wedding anniversary!!!

.30

Nothing in this world could be more pure, Than twenty years of your relation, I’m very sure!!! Happy wedding anniversary!

ترجمه :

1.

عاشق شدن آسان است ، اما ماندن در زندگی با همان شخص بسیار دشوارتر است.

2.

یک سال شگفت انگیز دیگر برای عاشق شدن یکدیگر تبریک می گویم. سالگرد مبارک!

3.

حتی اگر یک سال دیگر هم بگذرد ، عشقی که شما تقسیم می کنید همچنان ادامه دارد. با آرزوی بهترین آرزوهایم که همچنان در عشق و سعادت مبارک باشید.

4.

در طول سنین بسیاری از افراد جستجو کرده اند اما هرگز عشقی را پیدا نکرده اند که شما و شما مشترک هستید. باشد که به طور مستمر با عشق و شادی فراوان برکت داده شود. سالگرد مبارک!

5.

با فرستادن تمام عشق و آرزوها و آرزوهای من در حالی که یک سال دیگر عشق و علاقه را برای یکدیگر جشن می گیرید. باشد که شما دوست داشته باشید با گذشت زمان به قدرت خود ادامه دهید و رشد کنید. سالگرد مبارک!

6.

عشق واقعی هرگز نمی میرد ، فقط با گذشت زمان قویتر و واقعی تر می شود. واضح است که می بینید عشق شما قوی ترین و واقعی ترین نوع است. سالگرد مبارک!

7.

همانطور که یک سال دیگر را با هم جشن می گیرید ، لحظه ای به یادآوری خاطرات خوشی که با هم ایجاد کرده اید ، اختصاص دهید و در مورد آموزه های آموخته شده تأمل کنید. باشد که شما همیشه به قوت خود ادامه دهید. سالگرد مبارک.

8.

یک سال دیگر گذشت و شما همچنان به جهانیان نشان می دهید که عشق واقعی وجود دارد - سالگرد مبارک!

9.

مانند شراب ، ازدواج می تواند شیرین یا تلخ ، شدید یا ملایم ، صاف یا اسیدی باشد. اما زن و شوهری مثل شما از همه طعم های آن لذت می برند ، چه کسل کننده و چه عاشقانه. سالگرد مبارک.

10.

مهمانی ها ، شام ها و دورهم جمع شدن - ما دلایل خودخواهانه زیادی برای جمع آوری آرزو می کنیم و برای هر دو شما آرزوی ازدواج عالی داریم. سالگرد مبارک.

11.

پیوند ازدواج بسته به اینکه زندگی از آرامش یا طوفان تقلید می کند ، می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. گاهی اوقات می تواند یک گره زیبا باشد ، گاهی اوقات می تواند یک بند ناف باشد. صرف نظر از اینکه چیست ، امیدوارم زندگی شما سرشار از سعادت باشد. سالگرد مبارک.

12.

باشد که هر روز جدیدی که به اشتراک می گذارید زیباتر از روز گذشته باشد. سالگرد مبارک!

13.

برای برخی از افراد ، ازدواج کامل یک افسانه ، افسانه ، افسانه ، افسانه یا امید کاذب است. اما برای من ، این یک چیز واقعی است که بین شما هر دو وجود دارد. سالگرد مبارک.

14.

نیازی نیست منتظر 10 ، 20 یا 25 سالگرد خود باشید تا یک نقطه عطف زندگی خود را جشن بگیرید. هر سالگرد شما یک نقطه عطف ویژه است. سالگرد مبارک.

15.

به عنوان یک زوج پیر ممکن است پاهای شما لرزیده باشد و چین و چروک های زیبا چهره های دوست داشتنی شما را زینت دهد ، اما به نظر نمی رسد عشق شما به یکدیگر بدون توجه به مراحل زندگی محو شود. سالگرد مبارک.

16.

سالگرد شما یک نقطه عطف است که در آن می توانید مکث کنید و به زندگی خود نگاه کنید و تمام خاطرات زیبا را گرامی بدارید و خود را به همه وعده های شگفت انگیزی که هنوز تحقق ندارند متصل کنید. سالگرد مبارک.

17.

حتی بعد از این همه سال زندگی مشترک ، هر دو از یکدیگر خسته نشده اید. در اینجا آرزو می کنم که شما برای همیشه مثل این بمانید. سالگرد مبارک.

18.

برای شما برکات و آرزوها آرزو می کنم باشد که سالهای دیگر نیز به زندگی مشترک کامل و شادمانه خود ادامه دهید. سالگرد مبارک!

19.

من فقط می خواستم بهترین آرزوهایم را برای شما ارسال کنم و سالگرد شما را تبریک بگویم! بچه ها به راحتی به نظر می رسند

20.

سالگرد شما را تبریک می گویم! بهترین آرزوها و برکات هنگام ادامه راه زندگی های دست در دست و قلب در قلب شما. سالگرد مبارک!

21.

بسیاری از آرزوها ، تاکنون ، شما در ازدواج ، که 20 سال پیش برقرار شده است ، به سرانجام رسیده اید !! سالگرد ازدواجتان مبارک!!!

22.

20 سال پیش شما پیوندی محکم بستید ، در آن هر روز یک آهنگ دوست داشتنی می خواندید !!! سالگرد ازدواجتان مبارک!!!

23.

انبوهی از عشق و شادی ، شما بین خود خریده اید ، در بیست سال رابطه ، که پاک و درست است !!! سالگرد ازدواجتان مبارک!!!

24.

فقط پنج سال دیگر برای سالگرد نقره ای خود ، امیدوارم که این پنج سال بسیار خوش بگذرانید !! سالگرد ازدواجتان مبارک!!

25.

ممکن است درب شما توسط لیدی لک زده شود ، و برای هر دو شما ، آرزوهای خوبی که می توانید بکشید !!! سالگرد ازدواجتان مبارک!!!

26.

قلب من با نگاه کردن به شما دو باور می کند ، آن ازدواج جایی است که عشق در آن تصور می شود !! سالگرد ازدواجتان مبارک!!!

27.

عطر و بوی رابطه شما ، اعتقاد من به همراهی را قوی می کند !!! سالگرد ازدواجتان مبارک!!!

28.

20 سال حقیقت و پاکی ، معنای ازدواج شما بیش از حرمت است !!! سالگرد ازدواجتان مبارک!!!

29.

به نظر می رسد کلمات برای توصیف رابطه شما که 20 سال از آن را با افزایش تعیین یکدیگر صرف کرده اید ، کمتر به نظر می رسند !!! سالگرد ازدواجتان مبارک!!!

30.

هیچ چیز در این دنیا نمی تواند خالص تر باشد ، از بیست سال رابطه شما ، من بسیار مطمئن هستم !!! سالگرد ازدواجتان مبارک!

 


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...