الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده مطمئن چیه

هم خانواده مطمئن چیه

هم خانواده مطمئن طمئنینه مطمئنه اطمینان است معنی: دل آسوده، نیک گمان، آسوده اندیش، آسوده، استیگان،...

هم خانواده بحث

هم خانواده بحث

هم خانواده بحث : مبحث ،جدال، گفت وگو، مباحثه، مذاکره، مقال، مناظره، مناقشه، درس،...

هم خانواده مقطوع چیست

هم خانواده مقطوع چیست

هم خانواده کلمه مقطوع :قاطع -قطعه- قطع مترادف کلمه مقطوع:طی شده-قطع شده-ثابت-بریده-قطعی-معین متضاد کلمه مقطوع: غیرمقطوع معنی کلمه مقطوع: گسسته- جدا شده...