الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

داغ ترین سیاره منظومه شمسی علوم نهم

داغ ترین سیاره منظومه شمسی علوم نهم

مریخ قرمزترین سیاره است و ممکن است برخی از مردم گمان کنند که مریخ داغ ترین سیاره در منظومه شمسی است اما قرمز بودن آن دلیلی بر گرم بودن آن نیست . عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید می باشد و به دلیل نزدیکی بیشتر حرارت بیشتری را از خورشید نسبت به بقیه ی سی...

جواب تمرین های درس دوم عربی نهم

جواب تمرین های درس دوم عربی نهم

التَّمْرینُ الْأَوَّلُ صفحه ۲۷: حروف اصلی و ترجمه کلمات زیر را بنویسید. عابِد، مَعْبود = ع ب د عبادت کننده، عبادت شده فاتِح، مَفْتوح = ف ت ح باز کننده، باز شده کاتِب، مَکْتوب = ک ت ب نویسنده، نوشته شده ضارِب، مَضْروب = ض ر ب زننده، زده شده خادِم، مَخْد...

جواب فعالیت صفحه ۱۸ اجتماعی کلاس پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۸ اجتماعی کلاس پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۶ مطالعات پنجم گفت و گو كنید 1- هر گروه مشغول انجام دادن چه فعّالیتی است؟ ساخت کار دستی و فعالیت های کارگاهی و ورزش. 2- به نظر شما، افراد هر یک از این گروه‌ها چه هدف مشترکی دارند؟ هدف همه اعضای این گروه این است که کار به درستی انجام ش...

جواب فعالیت صفحه ۲۵ علوم چهارم دبستان

جواب فعالیت صفحه ۲۵ علوم چهارم دبستان

جواب مشاهده کنید صفحه ۲۳ علوم دوم مانند شکل، نخی را به دور توپ ببندید و آن را جلوی چراغ روشنی بگیرید. به نوری که از چراغ به توپ می‌تابد، نگاه کنید. چه مقدار از توپ روشن شده است؟ نصف آن (نیمی از آن) جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۳ علوم تجربی دوم روز و شب چگو...

جواب فعالیت های درس ۷ مطالعات ششم

جواب فعالیت های درس ۷ مطالعات ششم

  فعالیت 2 صفحه 36 مطالعات ششم با توجه به آنچه درباره آب و هوا و رودهای ایران می‌دانید، بگویید چرا در کشور ما تولید برق آبی از برق حرارتی بسیار کمتر است؟ پاسخ: زیرا کشور ما جزء کشورهای کم باران جهان است و بخش وسیعی از آن در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دا...

معنی لغات درس به درس فارسی چهارم دبستان

معنی لغات درس به درس فارسی چهارم دبستان

معنی واژه ها به ترتیب بیت ها: ستایش آخر: پایان، انجام دمی : لحظه ای، هنگامی هرگز : هیچ وقت صبحگاه : بامداد ، هنگام صبح اهسته : کند ، آرام یک چند : لحظه ای ، مدت کمی نهان : پنهان ، مخفی نشان : علامت ، نشانه نیکی : خوبی معنی واژه ها ی درس : آفریدگار زیبا...