الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

تمام آرایه های ادبی شعر شوق مهدی فارسی هشتم

تمام آرایه های ادبی شعر شوق مهدی فارسی هشتم

بیت اول:جناس(نهان،عیان)،واج ارایی(حرف ت و ن) بیت دوم:تضاد(نشان و بی نشان)،واج ارایی(حرف ن) بیت سوم:تشخیص(غم شادمان است)،تضاد(غم و شادمان)،تناسب(غم و شادمان)،واج ارایی(حرف ت و م) بیت چهارم:واج ارایی(حرف ت و ن و الف) بیت پنجم:تخلص(نام خودش را اورد...

مفهوم شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری چیست

مفهوم شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری چیست

امام خميني (ره) رهبر در جواب خبرنگار فاينشنال تايم انگليس كه پرسيد: دنياي غرب شناخت صحيحي از حكومت اسلامي شما ندارد، فرمود: «ما خواستار جمهوري اسلامي مي باشيم. جمهوري، فرم و شكل حكومت را تشكيل مي دهد و اسلامي يعني محتواي آن فرم ، كه قوانين الهي است.» ا...

جواب تمرین ریاضی هشتم صفحه 17

جواب تمرین ریاضی هشتم صفحه 17

۱- حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. جواب سوال ۱ صفحه ۱۷ ریاضی هشتم نکته : برای به دست آوردن مخرج مشترک می توان شمارنده های غیر مشترک یک عدد را در عدد دیگر ضرب کرد. مثلا در این سوال می توان ۵ را در ۴۳ ضرب کرد یا ۶ را در ۳۵ که حاصل می شود هر دو ۲۱۰. ه...