الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

انشا در مورد فاطمه زهرا

انشا در مورد فاطمه زهرا

حضرت فاطمه زهرا(س) دختر حضرت محمد پیامبر بزرگ اسلام(ص)، همسر حضرت علی(ع) نخستین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت و مادر امام حسن(ع) کریم اهل بیت و امام حسین(ع) سرور جوانان اهل بهشت و حضرت زینب کبری(س) قهرمان کربلا می باشد، ایشان از هر نظر یک الگوی بی ن...

تحقیق درباره ی کانون عدسی کلاس پنجم

تحقیق درباره ی کانون عدسی کلاس پنجم

عدسی مقعر عدسی مقعر یا واگرا فرورفته ضخامت وسط عدسی مقعر کم تر از لبه های آن است . این عدسی مانند آینه برآمده (محدب ) پرتوهای موازی نور را واگرا می کند . علت این امر این است که نور در هنگام ورود به عدسی و خروج از آن شکست پیدا می کند . عدسی مقعر مانند آ...

هم خانواده مقطوع چیست

هم خانواده مقطوع چیست

هم خانواده کلمه مقطوع :قاطع -قطعه- قطع مترادف کلمه مقطوع:طی شده-قطع شده-ثابت-بریده-قطعی-معین متضاد کلمه مقطوع: غیرمقطوع معنی کلمه مقطوع: گسسته- جدا شده...

کلمه های هم خانواده درس باغچه ی اطفال کلاس چهارم

کلمه های هم خانواده درس باغچه ی اطفال کلاس چهارم

تابش : تابندگی -تابان -تابنده تصویر : صورت-تصور-مصور-تصاویر جمع : جامع -جامعه -جمعیت -اجتماع -مجموع حاصل : حصول -تحصیل -محصل -محصول حفظ : محفظه -حافظ -محافظ - محفوظ حس : احساس  -حساس -  محسوس    حرکت : : متحرک-حرکات -تحرک -محرک -تحریک خبر :مخابرات -اخب...