الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

محسن تنابنده در جنگ جهانی سوم

محسن تنابنده در جنگ جهانی سوم

[محسن تنابنده در جنگ جهانی سوم] [محسن تنابنده در جنگ جهانی سوم] [محسن تنابنده در جنگ جهانی سوم] [محسن تنابنده در جنگ جهانی سوم] [محسن تنابنده در جنگ جهان...

رویا جاویدنیا در علفزار

رویا جاویدنیا در علفزار

[رویا جاویدنیا در علفزار] [رویا جاویدنیا در علفزار] [رویا جاویدنیا در علفزار] [رویا جاویدنیا در علفزار] [رویا جاویدنیا در ع...

یسنا میرطهماسب در علفزار

یسنا میرطهماسب در علفزار

[یسنا میرطهماسب در علفزار] [یسنا میرطهماسب در علفزار] [یسنا میرطهماسب در علفزار] [یسنا میرطهماسب در علفزار] [یسنا میرطهماسب در علفزار] بازیگر نقش شبنم در علفزار عکس صدف اسپهبدی در علفزار بازیگر نقش الهام در علفزار عرفان ناصری بازیگر نقش مهران در ...

بازیگر نقش الهام در علفزار

بازیگر نقش الهام در علفزار

[بازیگر نقش الهام در علفزار] [بازیگر نقش الهام در علفزار] [ترلان پروانه] [ترلان پروانه] [ترلان پروانه] [ترلان پروانه] [ترلان پروانه] [ترلان پروانه] [ترلان پ...

بازیگر نقش شبنم در علفزار

بازیگر نقش شبنم در علفزار

[بازیگر نقش شبنم در علفزار] [بازیگر نقش شبنم در علفزار] [بازیگر نقش شبنم در علفزار] [بازیگر نقش شبنم در علفزار] [بازیگر نقش شبنم در علفزار] [بازیگر نقش شبنم در علفزار] [بازیگر نقش شبنم در ع...

عکس صدف اسپهبدی در علفزار

عکس صدف اسپهبدی در علفزار

[عکس صدف اسپهبدی در علفزار] [Sadaf Espahbodi] [Sadaf Espahbodi] [صدف اسپهبدی] [صدف اسپهبدی] [صدف اسپهبدی] [صدف اسپهبدی] [صدف اسپهبدی] [صدف اسپهبدی] [صدف اسپهبدی] [صدف اسپهبدی] [صدف اس...

درک مطلب فارسی ششم درس سوم

درک مطلب فارسی ششم درس سوم

درک مطلب صفحه ۲۹ فارسی ششم ۱- با توجّه به متن درس، پادشاه چه ویژگی هایی داشت؟ جواب: در کار ها عجله می کرد و به عاقبت کار نمی‌اندیشید و هنگام عصبانیت نمی‌توانست خشم خود را کنترل کند. ۲- به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟ جواب: ۱- آرامش روحی ...

معنی کلمات درس ۴ فارسی چهارم

معنی کلمات درس ۴ فارسی چهارم

حکیم : دانشمند – فیلسوف قصد : اراده کردن ، نیت اندوخت : جمع کرد قضا : تقدیر ، سرنوشت تخته پاره : تکه چوب برافراشته : بالا برده افزوده می شد : اضافه می شد چاره : راه حل – تدبیر تعلیم : آموزش دادن ماندنی : هر چیزی که قابل ماندن باشد دل بخدا سپرد : به خدا...

معنی کلمات درس سوم فارسی ششم قاصدک

معنی کلمات درس سوم فارسی ششم قاصدک

پیوسته: همیشه می پیمود: راه را طی می کرد قصد: تصمیم، منظور، نیّت ) به قصدِ: به منظور( دامان: دامنه کمند: طناب، بند، ریسمان تَرک: جایی در پُشت زینِ اسب باز: پرندهای شکاری با چنگالهایِ قوی و منقاری کوتاه و محکم آزرده خاطر: رنجیده، دلتنگ، ناراحت به یک پرو...

لغات درس سوم فارسی پنجم ابتدایی

لغات درس سوم فارسی پنجم ابتدایی

بعضی در دل خندیدند و با خود گفتند: »نکند طبیب بزرگ ما، هوس خوردن کباب کرده است.« معنی » برخی با حالتی خاص به او خندیدند و او را مسخره کردند و با خود گفتند: »شاید پزشک بزرگ و مشهور ما، آرزوی خوردن کباب کرده است.«  معنی لغات راضی و ساخت بیمارستان  روزگار...

جواب فعالیت صفحه 11 هندسه یازدهم

جواب فعالیت صفحه 11 هندسه یازدهم

[جواب فعالیت صفحه 11 هندسه یازدهم] فعالیت ۱۔ فرض کنیم خط و بر دایرة C در نقطة ا مماس است.|  الف) نزدیک ترین نقطة خط d به نقطه 0 کدام است؟ چرا؟ نزدیک ترین نقطه خطه به نقطه 0 نقطة F است . می دانیم طول OF = R و هر نقطه دیگر از خط خارج دایره است و با توجه ...