الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

ریاضی سوم ابتدایی صفحه 44

ریاضی سوم ابتدایی صفحه 44

1ـ زمین کشاورزی مستطیل شکلی را به ۶ قسمت مساوی تقسیم کرده اند. در ۲ قسمت آن سبزی خوردن، دریک قسمت کاهو در ۲ قسمت دیگر آن گوجه فرنگی کاشته اند. چه مقدار از این زمین باقی مانده است؟ ۱ قسمت از ۶ قسمت مساوی باقی مانده است. 2ـ یک قطعه زمین کشاورزی را نصف کر...

جواب صفحه 45 فارسی پنجم

جواب صفحه 45 فارسی پنجم

سوال 1) امپراتور در چه فصلی دانه گل ها را به بچه ها داد؟ از کجا فهمیدید؟ پاسخ: امپراتور در فصل بهار دانه گل ها به بچه ها داد. چون بعد از گذشت یکسال، دوباره در فصل بهار، بچه ها با گلدان هایش به نزد امپراتور رفتند. سوال 2) اگر شما جای پینگ بودید، چه می ک...

 هدیه ششم صفحه 36

هدیه ششم صفحه 36

✅ امام حسین (علیه السّلام) چه ویژگی هایی داشتند؟ * شجاع و دلیر * دانا * عادل * نیکوکار * مهربان * دوست خدا * با ایمان و… 💛💛 ✅ یزید چه ویژگی هایی داشت؟ * ترسو و بزدل * نادان * ظالم * بدکردار * بداخلاق * دشمن خدا * بی ایمان و… 💛💛 ✅ چرا امام حسین (علیه ال...

درک مطلب صفحه 47 فارسی چهارم ابتدایی

درک مطلب صفحه 47 فارسی چهارم ابتدایی

1- تا راه رهایی از قفس و آزادی را از آن ها بیاموزد. 2- طوطی هندوستان با حرکت خود به طوطی بازرگان راه آزادی را آموخت ( با خود را به مردن زدن). 3- آزادی یکی از نعمت های بزرگ است مشورت گرفتن از دوستان در کارها.

هم خانواده کلمه ادب چیست

هم خانواده کلمه ادب چیست

هم خانواده کلمه ادب :آداب-مودب-ادیب-ادبیات نهاد - تادیب- روش- تنبیه- رسم- ادبیات- آیینه- فرهنگ- نزاکت- پاس- متانت-...

هم خانواد کلمه تشبیه چیست

هم خانواد کلمه تشبیه چیست

هم خانواد کلمه تشبیه:شباهت-مشابه-تشابه-مشبه-شبیه همانگری- شبیه سازی- مانندسازی- قیاس- مانند کردن- شبیه کردن-...

هم خانواده مثل چیست

هم خانواده مثل چیست

هم خانواده مثل کلاس ششم:مثال مثل امثال همسان- زبانزد- سان افسانه- همتا- داستان- همانند- مانند- نمونه- قبیل- الگو- عدیل- تالی- مانند- جفت...

هم خانواده کلمه خاطرات

هم خانواده کلمه خاطرات

هم خانواده کلمه خاطرات:خاطره معنی خاطرات: دل گذشت حافظه ذهن یادنامه یاد، یادمان یادبود ...

هم خانواده کلمه خواهش

هم خانواده کلمه خواهش

هوی -آرزو - هوس - تمایل - میل - استدعا - مشیت - التماس - مراد - تقاضا - کام - تمنا - طلب - خواست - درخواست - خواستن - ...