الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

فارسی پنجم صفحه ۳۸

فارسی پنجم صفحه ۳۸

سوال 1) چرا میمون ها روی کرم شب تاب، هیزم گذاشتند؟ پاسخ: چون میمون ها فکر می کردند آن کرم شب تاب هیزم (آتش) است. سوال 2) مرد مسافر به مرغی که روی درخت بود، چه گفت؟ پاسخ: مرد مسافر به مرغ بیهوده خودت را خسته نکن! نصیحت کردن این ها فایده ای ندارد و مانند...

علت اصلی بحران های زندگی چیست فارسی هشتم

علت اصلی بحران های زندگی چیست فارسی هشتم

یکی از مهم ترین بحران هایی که درزندگی انسان هابه وجودمی آیدبه دلیل این است که افرادمهارت های زندگی رانمی شناسندوگاهی وقت هاهم مهارت هارامی شناسندامادرزندگی خودازآنهااستفاده نمی کنند.

فارسی چهارم صفحه ۵۸

فارسی چهارم صفحه ۵۸

۱- چرا ایرانیان پیشنهاد تورانیان را پذیرفتند؟ زیرا ایرانیان از جنگیدن خسته شده بودند و فکر می‌کردند با پذیرفتن این تصمیم می‌توانند ایران را نجات دهند. ۲- منظور از «مرز را پرواز تیری می‌دهد سامان» چیست؟ منظور این است که سر نوشت و آینده‌ٔ کشور با پرتاپ ی...

معنی شعر های درس پنجم فارسی ششم

معنی شعر های درس پنجم فارسی ششم

بیت اول » خروشید و جوشید و بر کند خاک ز سُمّش زمین شد همه، چاک چاک رخش شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه یورش سم خود را بر زمین کوبید به گونه ای که زمین زیر پایش کنده شد. بیت دوم » بزد تیغ و بینداخت از بر، سرش فرو ریخت چون رود، خون از برش رستم با ضربه ش...

دانش زبانی درس آزاد هشتم

دانش زبانی درس آزاد هشتم

www.wefatherland.blogfa.com نكته اول: در سال گذشته خوانديم كه جمله از  نهاد  و  گزاره  ساخته مي شود .   مثال :  انقلاب اسلامي ايران حادثه بزرگ قرن است . همانگونه كه مي بينيد ، گزاره از اجزايي تشكيل مي شود.مهم ترين جزء گزاره فعل است. يكي ديگر از اجزاي گ...

معنی شعر کار و شایستگی فارسی نهم با ارایه

معنی شعر کار و شایستگی فارسی نهم با ارایه

جوانی، گه کار و شایستگی است *** گه خودپسندی و پندار نیست دوره جوانی دوره کار و شایسته بودن است و دوره غرور و خیال‌بافی نیست چو بفروختی،‌ از که خواهی خرید؟ *** متاع جوانی به بازار نیست دوره جوانی مانند کالایی است که وقتی آن را از دست دادی نمی‌توانی دوبا...

مرزبان نامه اثر کیست فارسی نهم

مرزبان نامه اثر کیست فارسی نهم

مرزبان نامه نوشته مرزبان بن رستم شروين پريم يكي از اسپهبدان مازندران كه آن را به زبان مازندراني كهن (طبري)نوشته بود وسعد الدين وراويني آن را در قرن ششم به پارسي دري برگرداند.

درک و دریافت فارسی پنجم صفحه ۴۵

درک و دریافت فارسی پنجم صفحه ۴۵

  امپراتور در چه فصلی دانه‌ی گل‌ها را به بچّه‌ها داد؟ از کجا فهمیدید؟ 2. اگر شما جای پینگ بودید، چه می کردید؟ 3. چرا با وجود اینکه گلدان‌ها، پر از گل‌های خوش بو و زیبا بودند، امپراتور خوشحال نبود؟ 4. دلیل نگرانی پینگ چه بود؟ 5. پینگ چه کارهایی انجام دا...