الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

ده جمله تشبیه کلاس ششم

ده جمله تشبیه کلاس ششم

تشبیه دارای چهار پایه است که به آنها پایه های تشبیه گویند. 1 ـ مشبه : چیز یا کسی که قصد مانند کردن آن را داریم.  2 ـ مشبه بِه۫ (کسر ب و ساکن هـ) : چیز یا کسی که مشبه به آن مانند می شود 3 ـ وجه شبه : ویژگی یا ویژگی هایی مشترک میان مشبه و مشبه به  4 ـ اد...

جمله سازی با بالاتر

جمله سازی با بالاتر

درس يازدهم – پرواز موج – بنويسيم 1- جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کن: خورشيد گفت: چه شد که به دريا آمدي؟ ابر کوچولو به خورشيد نزديک شد و صورت طلايي او را بوسيد. موج کوچولو خيلي ناراحت بود. خورشيد گرما و نور خود را روي موج کوچولو پاشيد.   2- نام هر کد...

جمله سازی خنده دار با کلمات کلاس دوم

جمله سازی خنده دار با کلمات کلاس دوم

جملات خنده دار کلاس دوم توجه کنید که وقتی _ تیکه های خنده دار کوتاه_ ذهن شما شروع به سرگردان شدن می کند، به فکر آنچه بعد از آن روز باید انجام دهید، برخی نارضایتی از گذشته، جمله خنده دار برای مدرسه ضد استدلال درخشان که می خواهید بسازید یا به هر کجا دیگر...

در گذشته، مردم در داخل خانه هایشان احساس آرامش می‌کردند و انرژی هم کمتر مصرف می‌شد» به ارتباط آب و هوا با کدام مورد اشاره دارد؟

در گذشته، مردم در داخل خانه هایشان احساس آرامش می‌کردند و انرژی هم کمتر مصرف می‌شد» به ارتباط آب و هوا با کدام مورد اشاره دارد؟

در گذشته، مردم در داخل خانه هایشان احساس آرامش می‌کردند و انرژی هم کمتر مصرف می‌شد» به ارتباط آب و هوا با کدام مورد اشاره دارد؟ ج:...