الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده درس پنجره های شناخت ششم

هم خانواده درس پنجره های شناخت ششم

هم خانواده احسان = حسن تحسین هم خانواده اخلاق = خلاق خلق هم خانواده شباهت = شبیه تشابه هم خانواده عجله = عجول تعجیل هم خانواده فکر = تفکر افکار هم خانواده فهم = تفهیم مفهوم هم خانواده کشف = اکتشاف کاشف هم خانواده مشترک = اشتراک ...

هم خانواده درس بازرگان و پسران کلاس پنجم

هم خانواده درس بازرگان و پسران کلاس پنجم

هم خانواده تجربه: مجرب، با تجربه، تجارب هم خانواده جمع: مجموعه، جامع هم خانواده اندوختن: اندوخته، اندوختنی هم خانواده محافظت: حفظ، حافظ، محفوظ هم خانواده مقصد: مقصود، مقاصد، قصد هم خانواده اسباب: مسبب، سبب هم خانواده غفلت: غافل هم خانواده فضیلت: فضل، ف...

هم خانواده درس بلدرچین و برزگر کلاس سوم ابتدایی

هم خانواده درس بلدرچین و برزگر کلاس سوم ابتدایی

هم خانواده:خواب – خواب آلود – پُر خواب – خوابيدن هم خانواده:عدل – عادل – عدالت خبر – اخبار شجاع – شجاعت هم خانواده:دانشگاه – دانش – دانشمند – دانشکده هم خانواده:نظم – ناظم – منظم – بي نظم- تنظيم – منظومه هم خانواده:هنر – هنرمند – هنري – باهنر هم خانواد...

هم خانواده و معنی درس به نام آنکه جان را فکرت آموخت

هم خانواده و معنی درس به نام آنکه جان را فکرت آموخت

معنی درس به نام آنکه جان را فکرت آموخت: به نام آن که جان را فکرت آموخت *** چراغ دل به نور جان برافروخت به نام خدایی آغاز می‌کنم که به روح و جان انسان قدرت فکر کردن آموخت و دل انسان را با نور علم و معرفت روشن و هدایت کرد ز فضلش هر دو عالم، گشت روشن *** ...

هم خانواده درس به درس فارسی سوم دبستان

هم خانواده درس به درس فارسی سوم دبستان

هم خانواده جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت – جامع هم خانواده حاصل : تحصیل – محصول – محصل - حصول هم خانواده حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه هم خانواده حس : حساس – محسوس – احساس هم خانواده حرکت : حرکات : محرک – تحریک – تحرک – متحرک هم خانواده خبر...

آرایه های ادبی درس اول فارسی هشتم

آرایه های ادبی درس اول فارسی هشتم

هم خانواده درس اول فارسی هشتم درس 1 : هم خانواده زینت = تزئین ، مزیّن هم خانواده کریم = کرامت، کرم ، مکرّم هم خانواده خطا = خاطی هم خانواده لطف = لطفاً، لطیفه ، لطافت هم خانواده متّفق = موافق ، توفیق ، اتفاق هم خانواده دعا = دعی ، دعوی ، دعوت هم خانواد...

هم خانواده ایام فارسی هفتم

هم خانواده ایام فارسی هفتم

هم خانواده اساس= اساساً،تاسیس،مؤسس،مؤسسه. هم خانواده مونس=انس،مانوس،انیس هم خانواده عنایت=یعنی،معنی،معنوی،اعتنا هم خانواده ایام:بوم زمانها -روزها- روزگاران- عهد روزها- زمانه- ادوار- روزگار- دوران...

کلمات هم خانواده درس ستایش کلاس چهارم

کلمات هم خانواده درس ستایش کلاس چهارم

معنی لغات جدید درس اول و ستایش  دمی: لحظه ای جوی : پیدا کن بود : باشد،هست صبحگاه: هنگام صبح نهان : پنهان ،مخفی نشان :نشانه ،علامت جهان افروز: روشن کننده ی جهان غوک : غورباغه داوری :قضاوت کردن نیلی :آبی تیره کبود رنگ برکه :آبگیر ،گودالی که در آن آب جمع ...

کلمات هم خانواده درس محله ی ما سوم دبستان

کلمات هم خانواده درس محله ی ما سوم دبستان

سه حرف اصلی “ح ب ب" = حبّ ٬ حبیب ٬ محبوب ٬ حبیبه سه حرف اصلی “ا م ر" = امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا سه حرف اصلی “ج ل ل" = جلیل ٬ مجلل ٬ تجلیل ٬ جلال ٬ جَلاله سه حرف اصلی “و ح د" = وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت سه حرف اصلی “ح ق ق" = ت...

معنی کلمات درس دوم فارسی ششم پنجره های شناخت

معنی کلمات درس دوم فارسی ششم پنجره های شناخت

معنی کلمات درس دوم ششم دبستان معنی خلق : آفریده معنی درنگ : تامّل – مکث – صبر – توقف - تاخیر معنی فهم : دانستن – آگاه بودن معنی دریافت :در اینجا به معنای فهمید معنی دریافت خود را بازگو نمایید : آنچه را که متوجه شده اید، بیان کنید معنی دقایقی سپری شد : ...

مخالف و هم خانواده درس دوازدهم فارسی چهارم

مخالف و هم خانواده درس دوازدهم فارسی چهارم

مخالف جنوب : شمال مخالف خندید : گریه کرد مخالف مختصر : طولانی مخالف راضی : ناراضی مخالف ناپسند : پسندیده مخالف زنده : مرده مخالف ساده : سخت مخالف آخر : اوّل مخالف پنهان : آشکار ------------------------- هم خانواده  هم خانواده مثل : مثال ، امثال هم خانو...

کلمات هم خانواده درس آرش کمانگیر کلاس چهارم

کلمات هم خانواده درس آرش کمانگیر کلاس چهارم

هم خانواده:درس اول هم خانواده انتخاب:منتخب هم خانواده سطح:سطوح هم خانواده مهاجر:هجرت هم خانواده مزارع:مزرعه هم خانواده تصویر:تصاویر،مصور هم خانواده منظره:مناظر،منظر ------------------------- هم خانواده:درس ۲ هم خانواده اوایل:اول هم خانواده معتدل:اعتدال...

سوالات درس 16 مطالعات هشتم با جواب

سوالات درس 16 مطالعات هشتم با جواب

1. پس از هجوم مغولان به ایران چه کسانی با به جان خریدن خطرهای زیاد به مغولان نزدیک شدند؟  دانشمندان و بزرگان ایرانی 2. چرا پس از هجوم مغولان، بزرگان و دانشمندان ایرانی به مغولان نزدیک شدند؟  آنها می کوشیدند که خوی خشن و ویرانگر بیابانگردان مغول را مهار...