الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

انشا در مورد پاییز با کلمات مترادف و متضاد

انشا در مورد پاییز با کلمات مترادف و متضاد

وقتی پاییز می‌شود مدرسه ها باز میشوند و ما به مدرسه می رویم و دوستان قدیمی را می‌بینیم شاید دوستان جدید هم پیدا کنیم. ما هنوز در حال و هوای تابستان هستیم وقتی معلم اولین درس را میدهد و اولین تکلیف رابه ما میدهد کم کم باور می کنیم سال تحصیلی شروع شده اس...

مترادف لیل

مترادف لیل

مترادف لیل: تاریک- شام- فلق- شامگاهان- شب- ...

مترادف شیرین

مترادف شیرین

مترادف شیرین: نوشین-شکرین- نغز- شهددار- دلکش- ...

مترادف شناخت

مترادف شناخت

مترادف شناخت: آشنا آگاهی- وقوف- بینش- درک- دانش- اطلاع- شناسایی- آشنایی- عرفان- معرف...

مترادف شروع

مترادف شروع

مترادف شروع:نخست-آغاز- مقدمه- ابتدا- عنفوان- اوای...

مترادف شایسته

مترادف شایسته

مترادف شایسته:صالح-ارجمند- شایگان- باقدر- سزاوار- باکفایت- زیبنده- برازنده- روا- بسزا- درخور- پ...

مترادف شعر

مترادف شعر

مترادف شعر:مو-ترانه- گیسو- چامه- زلف- چکامه- نظم رباعی- غزل-...

مترادف شجاع

مترادف شجاع

مترادف شجاع:با جرات- نترس- بهادر- مبارز- پهلوان- شیردل- تهمتن- رشید- جسور- دلیر- جنگاور- دلاور- جنگجو...

مترادف شادی

مترادف شادی

مترادف شادی:میمون-ابتهاج- بوزینه- انبساط- عیش- بهجت- عشرت- خرمی- طرب- خوشحالی- جشن- سرور- نشاط- شادمانی- نزهت- فرح...