الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده اشتیاق

هم خانواده اشتیاق

هم خانواده اشتیاق کلاس سوم:شوق ، مشتاق، اشتیاق،تشویق-مشوق شادی -دلبستگی- اشتیاق- هوس -خواستگاری- علاقه- آرزومندی- دلبستگی- شور- ذوق- رغبت اشتیاق در لغت نامه دهخدا: آرزومند چیزی شدن اشتیاق در فرهنگ فارسی: آرزومندی اشتیاق در فرهنگ معین: شوق داشتن اشتیاق ...

 هم خانواده فهم

هم خانواده فهم

هم خانواده فهم:فهیم، مفهوم، مفاهیم هوش- دریافت- مشعر- ادراک- شعور- استنباط- دریافت- اندریافت فهم در لغت نامه دهخدا: دانستن و به دل دریافتن فهم در فرهنگ فارسی: دانستن فهم در فرهنگ معین: درک کردن فهم در فرهنگ عمید: دا...

هم خانواده اهمیت

هم خانواده اهمیت

هم خانواده اهمیت کلاس سوم:مهم-اهم معنی اهمیت کلاس سوم: ارزشمندی- شایستگی- ارزش- بایستگی-ابهت- تاثیر- ارج- قدر- ارزش- شکوه اهمیت در لغت نامه دهخدا: احتیاج اهمیت در فرهنگ فارسی: مهم بودن اهمیت در فرهنگ معین: بایسته بودن اهمیت در فرهنگ عمید: مه...

هم خانواده معصوم

هم خانواده معصوم

هم خانواده معصوم کلاس هفتم: عصمت معنی معصوم :خطاناپذیر- بی گناه-عفیف- پارسا- پاکدامن- پاک جامه معصوم در لغت نامه دهخدا: نگاه داشته شده معصوم در فرهنگ فارسی: بازداشته شده ازگناه معصوم در فرهنگ معین: بی گناه معصوم در فرهنگ عمید: کسی که در عمر خود گناه نک...

هم خانواده تشکر

هم خانواده تشکر

هم خانواده تشکر: شُکر-تشکیل-شِکَر معنی تشکر: سپاسمندی-سپاس- سپاسگزاری مترادف تشکر: قدردانی-امتنان- سپاس متضاد تشکر حق ناشناسی-ناسپاسی تشکر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی سپاس داری نمودن و همچنین تشکر در فرهنگ فارسی شکرکردن و تشکر در فرهنگ معین به معنی سپاس...

هم خانواده کلمه معلوم چیست

هم خانواده کلمه معلوم چیست

هم خانواده کلمه معلوم :تعلیم-علم -علّامه -علوم -معلوم -عالم -معلم معنی معلوم:هویدا-آشکار- واضح- آشکارا- نمایان- پیدا- معین- دانسته- مشهود- روشن- مشخص معلوم در لغت نامه دهخدا: شناخته شده-دانسته شده معلوم در فرهنگ فارسی: خلاف مجهول-آشکار -دریافت شده-دانس...

هم خانواده اطراف

هم خانواده اطراف

هم خانواده اطراف کلاس سوم:طرف-طرفین معنی اطراف:گوشه‎-اکناف- کناره- پیرامون- حومه- جوانب- توابع- حواشی- نواحی- حوالی- محیط- دوروبر- گرداگرد- کران اطراف در لغت نامه دهخدا:طَرَف اطراف در فرهنگ فارسی:کناره ها-کرانه ها اطراف در فرهنگ معین:پیرامون-کناره ها گ...

معنی درس ۲ عربی نهم

معنی درس ۲ عربی نهم

ترجمه صفحه 16 عربی نهم [ترجمه صفحه 16 عربی نهم] رَجَعَ سَجّادٌ مِنَ الْمَدرَسَةِ حَزيناً؛ عِنْدَما جَلَسَ عَلَی الْمائِدَةِ مَعَ أُسْرَتِهِ، بَدَأَ بِالْبُکاءِ فَجْأَةً وَ ذهََبَ إلِیَ غرُفتَِهِ؛ ذهََبَ أبَوهُ إلَِيهِ وَ تَکَلَّمَ مَعَهُ وَ سَأَلَهُ: «...

سوالات درس ۴ مطالعات هشتم

سوالات درس ۴ مطالعات هشتم

1- چه کسانی شهروند ایران محسوب می شوند؟ همهٔ کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را دارند، چهشهری باشند، چه روستایی و عشایر، چه در داخل کشور زندگی کنندو چه در خارج از کشور، شهروند ایران محسوب میشوند. 2- شهروندان کشور از چه حقوقی در رابطه با دولت ب...

ترجمه درس ۲ عربی یازدهم انسانی

ترجمه درس ۲ عربی یازدهم انسانی

في الحضة الأولى كان الطلاب يستمعون إلى كلام مُدرّس الكيمياء. ترجمه: در زنگ نخست دانش آموزان به سخن معلم شیمی‌‌گوش فرامی‌دهند. و كان بينهم طالب مُشاغب قليل الأدب، يضرّ الطلاب بسلوكه. ترجمه: و در میان ایشان دانش آموزی اخلالگر و کم ادب بود که با رفتارش به...

معنی حکایت درس سوم فارسی نهم

معنی حکایت درس سوم فارسی نهم

نوع نثر : فنّی و مصنوع از کتاب : مرزبان نامه، سعدالدّین ورا وینی * روزی خسرو به تماشای صحرا بیرون رفت. باغبانی را دید، مردی پیر و سالخورده. با این حال، سرگرم کاشتن نهال درخت بود. معنی : یک روز پادشاهی برای گردش کردن به دشت و صحرا رفت. باغبان پیر و سال ...

 معنی کلمات درس چهارم فارسی هفتم

معنی کلمات درس چهارم فارسی هفتم

دوره: زمان و روزگار           شوق:اشتیاق و میل و رغبت فراوان به چیزی   شکوفایی:شکفته شدن/رونق معمولا: به صورت رایج   حسرت:افسوس/دریغ/ناراحتی واندوه زیاد انتقال:جابه جاکردن پر فراز و فرود:پراز خوشی وناخوشی  فراز:بالا                 فرود:پایین وابستگی:ب...

انگلیسی پایه هفتم سه درس اول

انگلیسی پایه هفتم سه درس اول

آموزش حروف در زبان انگلیسی   قبل از یادگرفتن حروف انگلیسی باید بخاطر داشته باشید که یادگرفتن آن همانند آب خوردن راحت است، کافیست که اراده کنید.       آموزش حروف انگلیسی   در زبان انگلیسی چند حروف داریم؟ در زبان انگلیسی 26 حروف داریم که بصورتهای حروف بز...