الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

دانلود رمان دلبر کوچک وحشی فصل دوم pdf

دانلود رمان دلبر کوچک وحشی فصل دوم pdf

خلاصه رمان:در اتاق و محکم باز کردم و رفتم داخل و محکم تر از قبل بستمش و قفلش کردم، با چشم دنبالش گشتم که دیدم روی تخت نشسته و خودشو جمع کرده و با وحشت داره نگام میکنه،خیلی ریز و   .میزه بود،عمرا اگه میتونست زیر دست من دوم بیاره پیراهنمو در آوردم و پرتش...

دانلود رمان مجازی به صورت Pdf با لینک مستقیم

دانلود رمان مجازی به صورت Pdf با لینک مستقیم

خلاصه رمان: از زبون مسیـــح رو تخت دراز کشیده بودم و آرش و کیان روبه روم رو کاناپه لم داده بودن کیـان:مسیـح ،امشب مهمونیه هسـتی؟ من:نه امشـب قراره آقای مجیـدے رو ببینم! کیان:همون آهنگسازه؟؟ آرش :آره دیــگهـ کیان:فلن کپیدی؟ کیان:حال داریا کجا برم؟؟ بعد ...

دانلود رمان بچه مثبت به صورت کامل با لینک مستقیم

دانلود رمان بچه مثبت به صورت کامل با لینک مستقیم

خلاصه رمان: -کوفت بی ادب، چته؟ -طرف اومد. بدو مِِلی، اومدش. -ایول، من که حاضرم، بشین و تماشا کن. موهای وحشیم رو با فشار زیر مقنعم فرستادم ولی از اون جا که یه عالمه ژل و تافت روشون خالی کرده بودم به هیچ صراطی مستقیم نبودن و از جاشون جم نمی خوردن ،بنابری...

دانلود رمان عروس خون بس به صورت کامل

دانلود رمان عروس خون بس به صورت کامل

خلاصه رمان:چه کسی بود نگاه معصومت را ببیند،وقتی به جرم دختر بودن ،همچون بره قربانی تو را به مسلخ میبردند،برادرانت پدرت مردان طایفه ات کشتند،تو را به بردگی فرستادند ،به جایی که به خونت تشنه بودند ،خودشان پشت سر تو به تماشا ایستادند زنده به گور شدنت را.چ...

دانلود رمان دانشجوی مغرور من کامل pdf

دانلود رمان دانشجوی مغرور من کامل pdf

خلاصه ای از رمان دانشجوی مغرور من : بی حوصله منتظر اومدن استاد داخل کلاس نشسته بودم ، نگاهم به بک گراند گوشیم افتاد ، عکس امیرصدرا بود ، با هر بار دیدنش قلبم به درد میومد . یاد روزی میفتم که من رو طلاق داد ، از وقتی هفت ساله بودم یادمه همه میگفتند شما ...

دانلود رمان هوس باز من پی دی اف بدون سانسور

دانلود رمان هوس باز من پی دی اف بدون سانسور

خلاصه ای از رمان: !چند سالته؟_ :با ترس و گریه لب زدم .چهاده_ نگاه هیزی بهم انداخت و رو کرد به سمت مامان بابا که ایستاده بودن و خوشحال به ما نگاه :میکردند گفت !باکره اس ؟_ !بله آقا_ !عادت ماهیانه شده؟_ .بله_ :با شنیدن حرفاشون از خجالت سرم و پایین انداخت...

دانلود رمان استاد متجاوز من فصل دوم کامل

دانلود رمان استاد متجاوز من فصل دوم کامل

خلاصه از رمان استاد متجاوز من : با اخم بهم اعلام کرد: چیکار می‌کنی سه ساعته؟ هنوز تموم نشد؟ آخری بشقابم آب کشیدم و برگشتم سمتش و با تیره بختی گفتم: ب...آری خ..خانم. ت.. تم..موم شد. با چندش اظهار کرد: خیلی خوب بیا برو حموم تنت بوی گند گرفته شرایط فعلی ک...

هم خانواده حیات چه می شود

هم خانواده حیات چه می شود

مترادف کلمه حیات: عمر-تعیش-طول عمر-جان-زیست-زندگانی-زندگی-بود متضاد کلمه حیات: ممات معنی کلمه حیات: هستی-زندگانی-زندگ...