الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده تنبیه چیست؟

هم خانواده تنبیه چیست؟

هم خانواده تنبیه متنبه و تنبه است. معنی تنبیه سزا- تادیب- کیفر- تعذیب- گوشمالی- تعزیر- مجازات- توبیخ- نسق جزا- عقاب- ...

هم خانواده تدبیر چیست؟

هم خانواده تدبیر چیست؟

هم خانواده تدبیر مدبر -دبیر می باشد. معنی تدبیر عبارت است از :کاردانی- تمهید- رایزنی- چاره- راهکار- حزم- وسیله درایت- مشی- سیاست- مشورت- شگرد-...

هم خانواده موذیانه چیست؟

هم خانواده موذیانه چیست؟

هم خانواده موذیانه موذی است. معنی کلمه موذیانه مزورانه - حیله گرانه- بدجنسانه- محیلانه -مکارانه-از روی شیطنت مخالف کلمه موذیانه:ساده ...

هم خانواده مرشد چیست؟

هم خانواده مرشد چیست؟

هم خانواده مرشد:ارشاد راشد مرشد در معنی :یعنی شاگرد راهنما- پیشوا- رهبر- هادی- پیر- ولی- شیخ- مقتدا- قطب- معنی اسم مرشد: اسمی پسرانه و به معنی ارشادکننده و راهنمایی کننده است.

هم خانواده کلمه تعطیل چیست؟

هم خانواده کلمه تعطیل چیست؟

هم خانواده تعطیل معطل - تعطیلات است.  معنی کلمه تعطیل:فرویش- انحلال- بیکار- برچیدگی- بسته- بیکاری- ناکارگی- مرخصی- وقفه- متلاشی- منح...