الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده مشغول

هم خانواده مشغول

هم خانواده مشغول: شغل ، شاغل ، مشغول ، اشتغال ، مشاغل معنی مشغول: درکار-سرگرم متضاد مشغول: بیکار -آزاد مترادف مشغول: درگیر-سرگرم گرفتار مشغول در فرهنگ لغت دهخدا به معنی در کار داشته شده و همچنین مشغول در فرهنگ فارسی کسی که سرگرم کارباشد  و مشغول در فره...

سوالات درس چهارم هدیه ششم باغ سری با جواب

سوالات درس چهارم هدیه ششم باغ سری با جواب

1: با استفاده از این کلمه ها، ترجمه ی آیه را کامل کنید: خوب ؛ نیکی ؛ دیگران ؛ زشتیها ولتکن منکم أمه یدعون إلى الخیر و یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون باید از میان شما، جمعی باشند که ….دیگران …. را به …نیکی…. دعوت کنند و آنها را به ...

جواب نگارش درس پنجم کلاس ششم

جواب نگارش درس پنجم کلاس ششم

📘 ۱ مانند نمونه واژه هایی از متن درس بیابید و در شکل بنویسید. جواب صفحه ۳۴ نگارش ششم 📘 ۲- با توجه به علامت ها و واژههای نوشته شده، جمله های متناسب با آنها را از متن درس پیدا کنید و بنویسید .  پاسخ: ۲. بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش فرو ریخت چون رود، خون ا...

معنی درس چهارم فارسی پنجم بازرگان و پسران

معنی درس چهارم فارسی پنجم بازرگان و پسران

از حوادث روزگار بسیار چیزها آموخته بود. مفهوم: از اتّفاقات و حوادث زمانه خیلی چیزها یاد گرفته بود. (با تجربه شده بود.) اندوختن مال از راه پسندیده و تالش برای مراقبت از آن. مفهوم: جمع کردن و ذخیره کردن ثروت و دارایی از راه درست و پسندیده و سعی و تالش بر...

درست و نادرست و درک مطلب درس چهارم فارسی پنجم

درست و نادرست و درک مطلب درس چهارم فارسی پنجم

۱- اگر خود را نشناسانید، همانند دانه‌ای هستید که در خاک نهان است. پاسخ: صحیح ۲- هر که در اندوختن مال دنیا تلاش کند، به جایگاه بزرگی دست می‌یابد. پاسخ: غلط ۳- هنرمند به سبب عقل خود در میان مردم شناخته می‌شود. پاسخ: صحیح ۴- زمانی که دانه در خاک نهان است،...

درک مطلب درس ۴ فارسی ششم

درک مطلب درس ۴ فارسی ششم

۱- مقصود از «آوا های دلنشین» و «نغمه های مهربانی» چیست؟ پاسخ:  یعنی آهنگ هایی که در دل می ‌نشیند و «نغمه‌ های مهربانی» یعنی آوازها و ترانه ‌های محبت و مهر که همان اشعار و متون زیبای زبان فارسی هستند. ۲- چرا، زبان، موجودی زنده معرفی شده است؟ پاسخ:  چون ...

سوالات تستی درس 12 مطالعات ششم

سوالات تستی درس 12 مطالعات ششم

1 » -اوضاع سیاسی واجتماعی ایران نابسامان بود،حکومت قدرتمندي درکشوروجودنداشت وهربخش دراختیارحکومتی بود» مربوط به کدام موردمی باشد؟ 1 -اوایل قرن یازدهم 2 -اوایل قرن دهم 3 -اواخرقرن سیزدهم 4 -اواخرقرن دهم 2 -کدامیک ازهنرمندان،دانشمندان ونویسندگان عصرصفویه...

هم خانواده صورت چیست؟

هم خانواده صورت چیست؟

تصاویر مصور تصور مترادف کلمه صورت: سیاهه- لیست- پرتره- تصویر- تمثال-سیما- قیافه- وجه- هیئت- فرم- لفظ- شکل- نقش-چهره- رخ- رخسار- روی- ریخت متضاد کلمه صورت: معنی معنی کلمه صورت : رخساره-گونه- مانند-رخسار-روی...

هم خانواده اعتبار

هم خانواده اعتبار

هم خانواده کلمه اعتبار : معتبر معني اعتبار: پشتوانه- ارزش- اعتماد-منزلت- اطمینان- نام- مایه- ارج- اعتبار در لغت نامه دهخدا: اعتماد اعتبار در فرهنگ فارسي: اعتماد اطمینان اعتبار در فرهنگ معين: آبرو اعتبار در فرهنگ عميد:...

هم خانواده مشورت

هم خانواده مشورت

هم خانواده کلمه مشورت : مشورت - شورا - شور - مشاوره معني مشورت: همپرسی-رایزنی- کنکاش- مشاوره-تدبیر- شور- رای- رایزنی مشورت در لغت نامه دهخدا: رای زدن با هم مشورت در فرهنگ فارسي: رایزنی مشورت در فرهنگ معين: صلاح اندیشی مشورت در فرهنگ عميد:...

هم خانواده حاکم

هم خانواده حاکم

هم خانواده کلمه حاکم :حکم-حکیم-احکام-محکوم-حکومت-محکوم معني حاکم: پادشاه-فرمانروا- استاندار- کنونی- فرماندار حاکم در لغت نامه دهخدا: حاکم حاکم در فرهنگ فارسي: فرمانده حاکم در فرهنگ معين: قاضی حاکم در فرهنگ عميد...

هم خانواده نظم

هم خانواده نظم

هم خانواده کلمه نظم :نظام /ناظم /منظم /منظوم /تنظیم/نظم معني نظم: هماهنگی- آراستن- سامان- آرایش- دهناد- شعر- آراستگی- نظام- انتظام- نسق- انضباط- قانون- ترتیب- قاعده- تنظیم نظم در لغت نامه دهخدا: نظام نظم در فرهنگ فارسي: آراستن نظم در فرهنگ معين: ترتیب ...

هم خانواده شوق

هم خانواده شوق

هم خانواده کلمه شوق :مشق-تشویق- مشوق-مشتاق معني شوق: خواستاری-شادی- آرزومندی- شور- دلبستگی- رغبت- هوس- اشتیاق- علاقه شوق در لغت نامه دهخدا: عاشقان شوق در فرهنگ فارسي: آرزومندی شوق در فرهنگ معين: رغبت شوق در فرهنگ عميد: میل و رغبت ...

هم خانواده برای کلمه علاقه مند

هم خانواده برای کلمه علاقه مند

هم خانواده :علایق معني شغل: دنباله-اشتیاق- بند- بستگی- دارایی- پیوستگی- املاک- تعشق- وابستگی- تعلق- میل- تمایل- محبت- توجه- عطش- دلبستگی- عشق- رابطه- شوق شغل در لغت نامه دهخدا: مرگ شغل در فرهنگ فارسي: دنباله شغل در فرهنگ معين: دوست داشتن شغل در فرهنگ ع...

هم خانواده شغل

هم خانواده شغل

هم خانواده شغل :شاغل-مشغله-مشغول-اشتغال معني شغل: پیشه-کار- وظیفه حرفه- فعل- سمت- عمل- کار- خدمت- کسب- اشتغال- مقام- مشغله- منصب شغل در لغت نامه دهخدا: کار شغل در فرهنگ فارسي: پیشه شغل در فرهنگ معين: کار، پیشه شغل در فرهنگ عميد: کار...