الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده ذهن کلاس پنجم

هم خانواده ذهن کلاس پنجم

[هم خانواده ذهن چیست] هم خانواده کلمه ذهن :اذهان مترادف کلمه ذهن: ضمیر- فکر- قلب- مغز-- استعداد- خاطر- خرد- هوش- درک- فهم معنی کلمه ذهن: هوش- ویر- یاده-- اندیشه- یاد esmneves...

معنی خوان چیست

معنی خوان چیست

گیاه ادیم- خار- بساط- طبق- سفره- خوراک- سماط- طعام-مهمانی- غذا- پذیرایی- مائده- رباط- کارو...

هم خانواده کلمه عجیب

هم خانواده کلمه عجیب

[هم خانواده عجیب چیست] هم خانواده عجیب چیست هم خانواده:تعجب معانی:بدیع، پرشگفت، شگرف، شگفت، شگفت آور، شگفت esmneves...

سارا باقری در سریال افرا

سارا باقری در سریال افرا

[https://rozup.ir/view/3343601/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg] سارا باقری بازیگر ...

هم خانواده عدل کلاس چهارم

هم خانواده عدل کلاس چهارم

[هم خانواده عدل چیست] هم خانواده عدل:عادل داوری-داد- دادمندی- دادگری- هاله-انصاف- لنگه- جوال- عدالت- بسته- معدلت...

هم خانواده متغیر چیست

هم خانواده متغیر چیست

[هم خانواده متغیر چیست] هم خانواده متغیر: تغییر -تغییرات خشمگین- برآشفته- تندخو- متلون نااستوار- متحول- ناپایدار- دگرگون- خشمگین- هار- غ...

هم خانواده فرط

هم خانواده فرط

بی اندازه- بسیاری- زیاده روی-افراط- زیادی- کثرت- فراوانی- ...

هم خانواده حمد

هم خانواده حمد

[هم خانواده حمد چیست] هم خانواده کلمه حمد: حمید-محمود مترادف کلمه حمد:مدیحه- ستودن- ستایش کردن-- شکر- مدح- تمجید- ثنا- ستایش متضاد حمد: هجو گفتن معنی کلمه حمد: ستایش-سپاس esmneves...

هم خانواده محکم

هم خانواده محکم

[هم خانواده محکم چیست] هم خانواده و معنی محکم چیست هم خانواده:مستحکم - استحکام مترادف: استوار- بادوام- پابرجا- پایدار- ثابت- سدید- قایم- قرص- مستحکم- مقاوم- مستقر- مضبوط- سخت- سفت- شدید- فشرده- صلب- جزم- راسخ- قانع کننده- متقن- متین- مستدل- واثق- به سخ...

هم خانواده ساکت

هم خانواده ساکت

[هم خانواده کلمه ساکت چیست] هم خانواده کلمه ساکت چیست هم خانواده:سکوت معانی : آرام، بی سروصدا، بی صدا، خاموش، خموش، سربه زیر، دنج esmneves...

هم خانواده مشورت

هم خانواده مشورت

[ هم خانواده کلمه مشورت چیست] هم خانواده مشاور کلاس پنجم  هم خانواده : _مشورت_ - شورا - شور - مشاوره معانی: تدبیر، رای، رایزنی، شور، مشاوره esmneves...

هم خانواده اقناع

هم خانواده اقناع

[هم خانواده قناعت] هم خانواده  اقناع کلاس پنجم: قناعت معنی اقناع :بسندگی- بسنده- رضامندی- اقتصاد- خرسندی- اقناع- بسندگی- امساک- معنی لغوی اقناع : راضی بودن به آن چه قسمت و روزی انسان است. esmneves...