الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده حامد چیست

هم خانواده حامد چیست

[هم خانواده حامد چیست] هم خانواده حامد:محمود-حمد معنی حامد:سپاسگزار-ثناخوان- مداح- ثناگو- ستاینده- ستایشگر esmneves...

هم خانواده فریب کلاس ششم

هم خانواده فریب کلاس ششم

[هم خانواده فریب چیست] هم خانواده فریب چیست مترادف کلمه فریب: ریب- زرق- عشوه- - فسون- فند- کید- گول- مکر- نیرنگ-- خدعه- دسیسه- دغا- دوزوکلک- ریا- اغفال- اغوا- تزویر- تغابن- حقه- حیله-غبن- غدر- غش esmneves...

هم خانواده دفاع کلاس سوم

هم خانواده دفاع کلاس سوم

[هم خانواده دفاع چیست] هم خانواده دفاع چیست مدافع-دفع مترادف: پدافند- تدافع- مدافعه متضاد: تک- حمله معنی: پشتیبان- پشتیبانی- پدافند- ایستادگی- پایداری- پَدافند esmneves...