الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده محفوظ کلاس پنجم

هم خانواده محفوظ کلاس پنجم

[هم خانواده حافظ چیست] هم خانواده محفوظ : محفظه-حفظ- حفاظت- حافظ- محفوظ معنی :نگهدارنده-نگهبان- پاسبان- مهیمن- پاسدار- مدافع- حارس-محافظ-  حامی esmneves...

هم خانواده حامی چیست

هم خانواده حامی چیست

پشتوان پاسدار- پشتیبان- نگهبان- پارتی پشتیوان- یاور- طرفدار- یاریگر- مجیر- یار- کمک- هواخواه- م...

هم خانواده تجمل هفتم

هم خانواده تجمل هفتم

جلال فرنمایی آراستن- آراستن- طنطنه- تشریفات- طمطراق- تکلف- شکوه- دبدبه- د...

شکل کامل ره چیست

شکل کامل ره چیست

رحمة الله علیه به معنی: «رحمت خدا بر او باد» برای ادای احترام نسبت به اموات مسلمین و طلب آمرزش و مغفرت برای آنان ادا می‌شود. (ره) مخفف این عبارت می‌باشد.

معنی افکند کلاس پنجم

معنی افکند کلاس پنجم

انداخت در هم کوبید، به شدّت بر زمین انداخت. بیشتر به رزم و نبرد اشاره دارد. جا داد پرت...