الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده کلمه سعادت چه می شود

هم خانواده کلمه سعادت چه می شود

هم خانواده کلمه سعادت:سعید-مسعود معنی کلمه سعادت:خوشبختی، بهروزی، نیکروزیبختیاری، نیکبختی، برکت، کامرانی، بهروزی، فلاح، خجستگی، esmneves...

هم خانواده کلمه ی هنر

هم خانواده کلمه ی هنر

[هم خانواده هنر چیست] هم خانواده هنر چیست _هنر_ مند _هنر_ دوست _هنری_ باهنر esmneves...

هم خانواده کلمه منظور چیست

هم خانواده کلمه منظور چیست

[هم خانواده منظور چیست] هم خانواده کلمه منظور :نظارت-نظر -منظره-ناظر-انتظار-منظور-منتظر مترادف کلمه منظور: مورد پسند-غرض-مقبول-قصد-ملحوظ-مراد-قلمداد-مقصود-هدف-غایت معنی کلمه منظور: نِگرش-خواسته-فردید-آرمان-آرزو esmneves...

هم خانواده ی کلمه ی علم

هم خانواده ی کلمه ی علم

هم خانواده کلمه علم :علیم - معلم -تعلیم -عالم -اعلام - معلوم مترادف کلمه علم: معروف- یقین- مشهور- بیرق- نامی معنی کلمه علم:نشان- دانایی - پرچم- دانش -درفش متضاد کلمه علم: جهل -...

تعبیر خواب سوختن دست با آب جوش

تعبیر خواب سوختن دست با آب جوش

تعبیر سوزاندن دست با روغن اگر شخصی در خواب ببیند که با روغن در حال سوختن است ، این بینایی نشان می دهد که بیننده در زندگی خود با مشکلات و مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. دیدن دستی سوزان توسط ابن سیرین ابن سیرین می گوید اگر شخصی در خواب ببیند که دستانش سوخت...

تعبیر خواب کاشتن گیاه در خاک

تعبیر خواب کاشتن گیاه در خاک

آگاماس در خواب ، آنها مردانی هستند که از معاشرت آنها بهره ای نمی برند و در آنها مبالغه وجود دارد و منشأ گل و لای درختان پرپشت و پیچیده است و شکارچی در آنها پنهان می شود و آنها را از جایی پرنده می اندازد. نمی داند آنها کجا هستند ، و اگر بوش مال دیگران ا...

تعبیر خواب شیخ دیدن

تعبیر خواب شیخ دیدن

تعبیر دیدن شیخ در خواب زنان مجرد توسط ابن سیرین دیدن شیخ در خواب ، طبق تعبیر دانشمند ما ابن سیرین ، شاهدی بر این است که شخصی که این بینش را دیده شخصی است که قادر به پیش فرض های دین اسلام است. * دید شیخ در خواب نیز نشانه تمایل و آرزوی بهره مندی از دانش ...

تعبیر خواب دیدن عمو

تعبیر خواب دیدن عمو

تفسیر دید عمو در مورد ابن سیرین: * تعبیر خواب دایی در خواب ، همانطور که دانشمند بزرگ ابن سیرین ذکر کرده است ، به عنوان یکی از چشم اندازهای ستودنی که نشان دهنده احساس ثبات ، اطمینان و ایمنی در برابر خطرات است. * دیدن عموی که در خواب لبخند می زند گواه خو...

تعبیر خواب مدرسه و امتحان

تعبیر خواب مدرسه و امتحان

تعبیر امتحان در خواب توسط ابن سیرین ابن سیرین تعبیر را با دیدن امتحان در خواب ، از جمله آنچه مربوط به خیر است و برخی از آن مربوط به شر است ، ارائه داد و ابن سیرین در بهترین دیدن امتحان در خواب گفت ، اگر شخصی خواب ببیند كه در یک امتحان بود و این شخص قاد...