الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

6 هم خانواده برای غنیمت

6 هم خانواده برای غنیمت

هم خانواده غنیمت فارسی هفتم :غنایم- غنی- مغتنم -اغتنام-غنی- اغنیا معانی:دست برد پروه- چاپیده- مفتنهب- رایگان- یغما- مغتنم- غنیم- معنی غنیمت شمردن:گرانبها دانستن-قدر چیزی را دانستن-با ارزش دا...

2 هم خانواده برای مهم

2 هم خانواده برای مهم

هم خانواده مهم کلاس چهارم:اهم-اهمیت بااهمیت، بسزا، خطیر، پراهمیت، اصلی، حیاتی، اساس...

4 هم خانواده برای جاری

4 هم خانواده برای جاری

هم خانواده:جریان/ مجرا /مجری/ مجاری اکنون -روان- کنونی- رونده- رایج- جاریه ساری- معمول- سیال- متداول- جریان- عادی- عادله- شایع- فعلی-...

سهیل مستجابیان در برنامه جوکر

سهیل مستجابیان در برنامه جوکر

سهيل مستجابیان بی حسی موضعی سهيل مستجالييان دابسمش سهيل مستجالييان در زخم کاری سهيل مستجابیان و همسرش سهيل مستجاييان بيوگرافي سهيل مستجاييان سهيل مستجابیان خبرگزاری فارس سهيل مستجاييان فارس سهيل مستجاييان كرونا سهيل مستجاييان...

محمد علیمحمدی در فیلم روز بلوا

محمد علیمحمدی در فیلم روز بلوا

محمد علیمحمدی کیست محمد علیمحمدی آلومینیوم مهندس محمد علیمحمدی محمد علی محمدی در ابد و یک روز محمد علی محمدی در جاندار محمد علی محمدی اینستاگرام   زندگی نامه محمد علیمحمدی [محمد علیمحمدی در فیلم روز...

بابک حمیدیان در فیلم روز بلوا

بابک حمیدیان در فیلم روز بلوا

بابک حمیدیان اینستا بلیک حمیدیان در فیلم روز بلوا بابک حميديان در خاتون Babak Hamidian — Iranian theatre actor بلیک حمیدیان در نقش یزید Hussein Who Said No - 2014 film بلیک حمیدیان و همسرش بابک حمیدیان اینستاگرام بابک حمیدیان و مینا ساداتی بابک حمیدیان...

2 هم خانواده برای حیله

2 هم خانواده برای حیله

هم خانواده حیله :احتیال-حیله گر معنی حیله:فریب -احتیال- شیله- تزویر- ترفند- تغابن- فسون- تلبیس- نیرنگ- چاره- تزوی...

5 هم خانواده برای کلمه قصد

5 هم خانواده برای کلمه قصد

هم خانواده قصد کلاس ششم : قاصد-مقصد -اقتصاد -مقصود -مقاصد معنی قصد: خواست-آهنگ- انگیزه- گرای- گرایش- هدف-آهنگ- نیت- اراده- نقشه- اندیشه- میل- خواست- منظور-خواسته-  مقصود- داعیه- مقصد- عزم- مراد- غایت- غرض- فکر معنی کلمه قصد داشتن به انگلیسی: INTEND خوا...