الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

با تعجب جمله بسازید

با تعجب جمله بسازید

من از کارهای دوستم تعجب کردم اگر جملات بیشتری به نظرات میرسد برای ما کامن...

جمله سازی با معمولا

جمله سازی با معمولا

ما معمولا هر روز صبح برای پیاده روی به کوه می رویم اگر جملات بیشتری به نظرات میرسد برای ما کامن...

جمله سازی با صاحب

جمله سازی با صاحب

صاحب خانه اجاره این ماه را از آنها نگرفت من صاحب وسایل شخصی خودم هستم اگر جملات بیشتری به نظرات میرسد برای ما کامن...

جمله سازی با کلمه لطفا

جمله سازی با کلمه لطفا

دانش آموزان عزیز لطفا نظم کلاس را رعایت کنید لطفا یک لیوان آب برای من بیاور اگر جملات بیشتری به نظرات میرسد برای ما کامن...

با کلمه قطره ها جمله بساز

با کلمه قطره ها جمله بساز

قطره ها ی باران روی شیشه پنجره می نشست قطره ها از اسمان م قطره ها از آسمان می شکند و به زمین فرو می...

جمله سازی با کلمات تنوین دار کلاس دوم

جمله سازی با کلمات تنوین دار کلاس دوم

با کلمات تنوین دار جمله بساز اصلاً ، ابداً ، لطفاً ، بعداً ، قبلاً ، مثلاً ، اتفاقاً ، اصولاً ، مخصوصاً ، اوّلاً ، اخیراً ، دائماً= احتمالاً، کاملاً لطفاً آن پنجره را ببندید اتفاقاً من با شما موافقم اخیراً ما با این مشکل مواجه شدیم من با شما کاملا مو...

درس ازاد هشتم درس 5

درس ازاد هشتم درس 5

[درس ازاد هشتم درس 5]درس ازاد هشتم درس 5 [درس ازاد هشتم درس 5]درس ازاد هشتم درس 5 [درس ازاد هشتم درس 5]درس ازاد هشتم درس 5 [درس ازاد هشتم درس 5]درس ازاد هشتم...

نمونه درس ازاد ادبیات بومی

نمونه درس ازاد ادبیات بومی

پیرمرد و دستمال انگور و بادام    پیرمرد می خواست به باغ انگورش سرکشی کند .اما راه طولانی تا باغ و هوای گرم  اجازه پیاده رفتن را به او نمی داد . ناچار برای رفتن باید مرکبی تهیه می نمود و سی یاره می رفت . به سراغ یکی از آشنایان رفت و مرکبی از وی به عاریت...

هم خانواده هیجان چیست؟

هم خانواده هیجان چیست؟

هم خانواده هیجان: هیوج-تهیج- هیاج-هیج معنی هیجان: خروش-شور- جوش مترادف هیجان: غلیان-اضطراب- غضب- تلاطم متضاد هیجان: آرامش هیجان در فرهنگ لغت دهخدا به معنی برانگیخته شدن و همچنین هیجان در فرهنگ فارسی مضطرب شدن و هیجان در فرهنگ معین به معنی آشفته شدن و ه...

هم خانواده حال

هم خانواده حال

هم خانواده کلمه حال : حالت- احوال معني حال: کنون-اکنون-اینگاه-ایدون-اینک حال در لغت نامه دهخدا: کیفیت حال در فرهنگ فارسي: چگونگی حال در فرهنگ معین :کیفیت چیزی حال در فرهنگ عمید :چگونگی...

هم خانواده شباهت

هم خانواده شباهت

هم خانواده شباهت کلاس سوم :مشابه شباهت- مشابهت اشتباه- مشبه تشبیه معنی شباهت : همگونی-همانندی- همتایی- مانستگی- همانندگی- مانندگی- همسانی تشابه- همانندی- مانندگی- مشابهت- مانندی شباهت در لغت نامه دهخدا: مانندی شباهت در فرهنگ فارسي: شبیه بودن شباهت در ف...