الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

معنی طبع چیست؟

معنی طبع چیست؟

نهاد خوی- منش- گوهر- سرشت- چاپ- قریحه-خو- ذوق- سرشت- نهاد- شیمه...

معنی غفلت کلاس ششم

معنی غفلت کلاس ششم

ناآگاهی -فراموشکاری- فروگذاری- نسیان اهمال-تسامح- مسامحه- تغافل- فراموشی- تکاهل- سستی- ...

معنی تامل چیست

معنی تامل چیست

نگرش -درنگ- اندیشه- مکاشفه- تانی- مراقبه- مکث- تفکر-تاخیر- تعقل- شکیبایی- اندیشه- م...

معنی تدبیر چیست

معنی تدبیر چیست

کاردانی -راهکار- رایزنی- چاره- وسیله تمهید- مشی- حزم- مشورت- ...